V prvním měsíci letošního roku bylo vyhlášeno čtyři sta dvaadvacet bankrotů podnikajících fyzických osob. Ve srovnání s prosincem minulého roku to bylo meziměsíčně o čtrnáct případů méně. Obchodní společnosti vyhlásily v lednu devětapadesát bankrotů, což bylo o dvacet více oproti předchozímu měsíci. Nejvíce bankrotů firem bylo vyhlášeno v Praze, naopak žádný v Olomouckém, Ústeckém a Libereckém kraji. Vyplývá to ze studie společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

V minulém měsíci bylo rovněž podáno 85 návrhů na firemní bankroty, což bylo o osm více než v prosinci 2017. Návrh na bankrot fyzických osob podnikatelů byl v lednu podán ve 436 případech, meziměsíčně se jednalo o pokles počtu o 42 návrhů.

Nejvíce bankrotů obchodních společností bylo v lednu evidováno v Praze. V hlavním městě jich firmy vyhlásily 27. Druhý nejvyšší počet bankrotů vyhlásily firmy v Jihomoravském kraji, konkrétně devět, a v Plzeňském kraji šlo o šest případů. Naopak ani jeden bankrot obchodních společností v prvním měsíci letošního roku neevidovaly kraje Olomoucký, Liberecký a Ústecký.

Co se týká jednotlivých odvětví, nejvyšší počet bankrotů vyhlásily v lednu obchodní společnosti v obchodu, kde se jednalo o 19 případů, následoval se 13 bankroty průmysl a s deseti bankroty stavebnictví. Na druhou stranu žádný podnikový bankrot neevidovalo ubytování a stravování a pouze jeden případ bankrotu byl vyhlášen v zemědělství a dobývání.

Společnost CRIF monitoruje, co se týká bankrotů fyzických osob podnikatelů, dvě kategorie, a to oddlužení fyzických osob podnikatelů, které se děje podobně jako osobní bankrot, a počet bankrotů po odpočtu oddlužení. Tyto bankroty se uskutečňují podobně jako firemní bankroty. „Nejnižší počet bankrotů podnikatelů za poslední čtyři roky způsobil velmi nízký počet obou typů bankrotů,“ komentovala situaci analytička CRIF Věra Kameníčková, která doplnila, že v obou kategoriích se pohybuje na hranici čtyřletých minim.