Věrnostní karty jsou mezi Čechy velmi oblíbené, tři čtvrtiny z nás mají v peněžence alespoň nějakou. A šestnáct procent vlastní dokonce více než deset karet. Většina Čechů je progresivně nakloněna digitalizaci věrnostních karet, jak vyplývá z aktuálního výzkumu Public Data Research.

„Češi mají věrnostní karty dlouhodobě rádi. Většina jich vlastní několik, má o nich dobrý přehled a mezi nejoblíbenější patří sbírání výhod v supermarketech,“ prozrazuje o chování Čechů v oblasti věrnostních karet Jan Hřebabecký, jednatel Rondo.cz.

Tři čtvrtiny Čechů (74 procent) mají v peněžence nějakou věrnostní kartičku. Ve srovnání dle pohlaví mají věrnostní karty více ženy (80 procent) než muži (66 procent). Nejvíce, a to třetina Čechů, kteří mají nějakou věrnostní kartu, vlastní jednu až tři. Zajímavým výsledkem je, že 16 procent Čechů jsou opravdoví sběratelé karet a vlastní jich více než 10. Další perličkou je, že více než 11 procent neví, kolik věrnostních karet vlastní. Ve chvíli dotazování mělo u sebe jednu až tři věrnostní karty 37 procent Čechů.

Co se týče používání věrnostních karet, polovina Čechů (48 procent), kteří mají nějakou kartu, využívá skutečně jednou za měsíc jednu až dvě. Čtvrtina (27 procent) měsíčně využívá 3–4 věrnostní karty. Pouze čtyři procenta majitelů věrnostních karet nevyužívají žádnou z nich.

Češi mají dle citovaného průzkumu (71 procent) dobrý přehled, jaké jsou odměny za sbírání bodů na kartách či jejich využívání. A pouze sedm procent vůbec neví, jaké tyto odměny jsou. Za nejzajímavější totiž považují odměny za nákupy v supermarketech (52,90 procenta), pak následuje spokojenost v odvětví zdraví a krásy (13,88 procenta) a módy (10,73 procenta). Jsou však také nároční zákazníci. Z průzkumu vyplývá, že 45 procent majitelů karet považuje odměny za nákupy za nedostatečné.

A jak lákavé je mít věrnostní kartu v aplikaci mobilního telefonu? „Majitelé věrnostních karet by dle zmiňovaného průzkumu ocenili digitalizaci svých oblíbených karet. Vyjadřují se také, že by takové karty více využívali,“ doplňuje Jan Hřebabecký z Rondo.cz. Téměř 70 procent lidí si dle průzkumu myslí, že po převedení karet do digitální podoby, například do mobilní aplikace, by tyto karty využívali více. Čtvrtina majitelů věrnostních karet by je více nevyužívala ani po jejich digitalizaci.

Drtivá většina Čechů je nakloněna také personalizaci nabídek, které s sebou digitalizace přináší. Na dotaz „Uvítal/a byste funkci, kdyby vám nabídka výhod byla vytvořena na míru přesně pro vás a přišla by vám do mobilu právě ve chvíli, kdy nakupujete?“ totiž 85 procent odpovědělo, že ano.

Aktuální průzkum realizovala agentura Public Data Research a proběhl v polovině února na vzorku pěti tisíc respondentů ve věku 18–60 let ze všech krajů republiky.

Zdroj: Rondo.cz