Na konci minulého roku bylo v České republice evidováno přes půl milionu cizinců. Jejich počet u nás od roku 2010 neustále roste, zejména díky lidem přicházejícím ze zemí Evropské unie, kterých je více než jedna třetina z celkového počtu. Největší část lidí k nám míří za prací. Co se týká národností, je u nás nejvíce Ukrajinců, Slováků, Vietnamců a Rusů. Údaje na svém webu uveřejnil Český statistický úřad.

Koncem loňského roku bylo v České republice evidováno 527 tisíc cizinců. Podle Jarmily Marešové z odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí Českého statistického úřadu jsou nejpočetnějšími skupinami cizinců občané Ukrajiny, Slovenska, Vietnamu a Ruska. Více než čtyřicet procent z celkového počtu cizinců tvoří podle ní občané zemí Evropské unie, kteří k nám mají snadnější přístup.

„Cizinci k nám nejčastěji přicházejí kvůli zaměstnání a podnikání. To se týká hlavně mužů. U žen převažují rodinné důvody. Třetím nejběžnějším důvodem je studium. Humanitární a jiné důvody uvádí bezmála devět procent cizinců,“ sdělila Marešová.

Cizinci tvoří pět procent z celkového počtu obyvatel České republiky, přičemž nejvíce jich žije v Praze a ve středních Čechách. Více než každý druhý cizinec pobývající v České republice má povolení k trvalému pobytu. Přechodný pobyt u nás v loňském roce mělo celkem 244 tisíc cizinců. Díky získanému azylu v naší zemi setrvávají přibližně tři tisícovky cizinců.

Koncem roku 2016 bylo v České republice zaměstnáno celkem 383 tisíc cizinců v pozici zaměstnance. Dalších 86 tisíc zahraničních pracovníků podnikalo na základě platného živnostenského oprávnění. Cizinci tak tvořili 9,1 procenta z celkové zaměstnanosti v národním hospodářství České republiky.

Mezi zahraničními pracovníky, kteří k nám přicházejí z EU, převládají Slováci. Následují Rumuni, Poláci a Bulhaři. Co se týká občanů třetích zemí, je u nás nejvíce Ukrajinců.

Podíl cizinců na české populaci je ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi podprůměrný. Vysoký je v Lucembursku nebo Švýcarsku. Naopak nejnižší pak v Rumunsku a Litvě. Deset procent cizinců hlásí Německo, kde však žije početně nejvíce osob se zahraničním cestovním pasem, konkrétně 8,6 milionu. Více než pět milionů cizinců žije ve Velké Británii a Itálii, přes čtyři miliony ve Španělsku a Francii.