Nový výzkum „Getting to Equal 2018“ (Dosahování rovnosti) identifikoval čtyřicet faktorů, které vytvářejí firemní kulturu rovnosti, a to včetně čtrnácti faktorů, na kterých záleží nejvíce. Výzkum poukazuje na nejefektivnější činnosti, jež mohou vedoucí představitelé firem podniknout pro zrychlení kariérního a osobnostního růstu a pro stírání nerovnosti v odměňování mužů a žen. 

Výzkum je založen na dotazování více než 22 tisíc pracujících mužů a žen ve 34 zemích. Posuzoval, jak vnímají faktory, které zlepšují firemní kulturu. Průzkum byl doplněn o hloubkové rozhovory a detailní analýzu zveřejněných dat týkajících se pracovních sil a otázek s tímto tématem spojených.

„Náš výzkum ukazuje jednu zajímavou věc. Ve společnostech s firemní kulturou, která umožňuje rozvoj ženám, se daří i mužům. Taková kultura je tedy přínosem pro obě pohlaví,“ řekla Julie Sweet, výkonná ředitelka Accenture pro Severní Ameriku. „Tento výzkum vnímáme jako cennou připomínku toho, jak zásadní je budování kultury založené na rovnosti. Protože nakonec jsou to lidé, a ne programy, díky nimž může být společnost inkluzivní a různorodá.“ 

Ve firmách, kde se běžně uplatňuje 40 faktorů identifikovaných průzkumem, z toho těží všichni, tj. muži i ženy:

 • 98 procent zaměstnanců je spokojeno se svým kariérním růstem.
 • 90 procent zaměstnanců se uchází o povýšení.
 • 89 procent se uchází o seniorní vedoucí pozice ve svých společnostech.

A každý má lepší příležitost k postupu:

 • U žen je o 42 procent větší pravděpodobnost postupu na manažerskou nebo vyšší pozici a pětkrát větší pravděpodobnost dostat se na post senior manažerky / ředitelky a vyšší.
 • U mužů je o 20 procent větší pravděpodobnost postupu na manažerskou nebo vyšší pozici a pětkrát větší pravděpodobnost dostat se na post senior manažera / ředitele a vyšší.

Tam, kde se uplatňuje těchto 40 faktorů, kariérně postupují ženy i muži, nicméně ženy z toho profitují více. Pokud by bylo pracovní prostředí v celých USA stejné jako u těchto společností:

 • Potom by na každých 100 manažerů připadlo 87 manažerek, přičemž v současné době to je 100 ku 65. 
 • Platy žen by se mohly zvýšit o 52 procent, nebo dokonce o dalších 20 tisíc USD ročně.
 • Ženy by si pak mohly vydělat 94 dolarů na každých 100 dolarů, které si vydělají muži, což by pomohlo odstranit rozdíly v odměňování a zvýšilo by to celkové příjmy žen o 200 miliard dolarů v národním měřítku. 

Stanovení jasných cílů ohledně diverzity, jak zjistil výzkum, je zásadním krokem pro lídry, kteří chtějí zlepšit svou firemní kulturu.

„Kultura firem je nastavena shora, a tak, usilují-li ženy o postup, musí být genderová rovnost strategickou prioritou vedení firmy,“ uvedla Ellyn Shook, vedoucí oddělení lidských zdrojů v Accenture. „Naším hlavním cílem je vytvořit skutečně lidské prostředí, kde mají lidé opravdový pocit sounáležitosti, kde mohou být tím, kým jsou, a mohou tak uplatňovat své silné stránky jak na odborné, tak na osobní úrovni.“

Zpráva o vlivech digitální gramotnosti na zmenšování genderových rozdílů na pracovišti rozdělila 14 klíčových faktorů, které ovlivňují kariérní postup, do tří kategorií – silné vedení, komplexní kroky a motivující prostředí. Klíčové poznatky v těchto třech kategoriích:

 • Silné vedení. Ženy, které se snaží o rychlý kariérní postup, pracují dvakrát častěji ve společnostech, kde vedení klade důraz na cíle genderové rozmanitosti (19 procent ve srovnání s 10 procenty).
 • Komplexní kroky. Zapojení žen do firemních ženských komunit je přímo úměrné kariérnímu a odbornému růstu žen. Drtivá většina dotazovaných žen (81 procent) ale pracuje pro společnosti, kde podobná komunita jako sjednocující ženský prvek neexistuje. Ve společnostech, kde podobná komunita existuje, je její součástí 6 žen z 10 (62 procent). Více než dvě třetiny těchto žen jsou členkami ženských komunit, z nichž muži nejsou vyloučeni.
 • Motivující prostředí. Mezi faktory, které jsou spojeny s odborným a kariérním růstem, patří i to, že zaměstnavatelé po zaměstnancích nepožadují dodržování dress code a jiných pravidel týkajících se oblékání či vzhledu a ponechávají jim zodpovědnost a volnost být inovativní a kreativní.

Společnost Accenture v ČR získala v aktuálním ročníku cenu TOP Odpovědná firma roku za nejlepší strategii v hlavní kategorii pro velké firmy. 

Celou zprávu ke studii Getting to Equal 2018 si můžete přečíst ZDE

O společnosti Accenture

Accenture je globální společnost poskytující široké spektrum odborných služeb a řešení v oblasti strategických, konzultačních, digitálních a technologických služeb. Díky kombinaci jedinečných zkušeností a obsáhlých znalostí napříč více než 40 průmyslovými odvětvími s rozsáhlým výzkumem nejúspěšnějších světových firem dokáže Accenture řešit propojení byznysu a technologií s cílem pomoci klientům zvýšit jejich výkon a vytvořit udržitelnou hodnotu pro jejich akcionáře. Inovativní služby společnosti Accenture zajišťuje více než 425 tisíc zaměstnanců ve více než 120 zemích.