Dohromady se tyto státy podílely na celkovém obchodu s Evropskou unií téměř třetinou. Dalšími největšími obchodními partnery unie byly Švýcarsko, Rusko, Turecko a Japonsko. Na úrovni jednotlivých států převažuje obchod mezi členskými zeměmi, přičemž největším vývozním i dovozním partnerem pro většinu zemí unie je Německo. Jako celek Evropská unie v nejvyšší míře obchoduje se strojírenským a dopravním zbožím, dalšími produkty zpracovatelského průmyslu a s chemikáliemi. Vyplývá to z údajů uveřejněných Eurostatem.

Objem obchodu se zbožím mezi zeměmi EU a USA v minulém roce dosáhl 631 miliard eur (v přepočtu přes 16 bilionů korun), což představovalo 16,9 procenta z celkového objemu obchodu. Podíl obchodu s Čínou činil 15,3 procenta a v celkovém objemu se jednalo o 573 miliard USD. Třetí Švýcarsko se na obchodu s EU podílelo sedmi procenty.

Rozdílný je podle Eurostatu vývojový trend obchodu EU s jednotlivými partnery. Zatímco podíl Číny od přelomu tisíciletí vzrostl takřka trojnásobně, podíl USA se do roku 2011 skoro nepřetržitě snižoval, v letech 2015 a 2016 vzrostl přibližně o 18 procent a v minulém roce opět klesl. Podíl obchodu s Ruskem se v roce 2012 začal snižovat, nicméně loni mírně oživil. Podíl Turecka a Švýcarska se od roku 2000 výrazně nezměnil.

Drtivá většina členských států unie měla v roce 2017 za hlavní vývozní destinaci jiný stát EU. Výjimky představovali pouze Němci, Irové a Britové, pro které byly v tomto ohledu hlavním partnerem USA, dále Kypr, exportující především do Libye, a Litva, jež nejvíce vyváží do Ruska. Pro 17 zemí včetně České republiky bylo hlavním vývozním trhem Německo, pro ČR s 33procentním podílem na celkovém exportu. Vývoz do jiných zemí EU měl na celkovém exportu zemí EU podíl 64 procent. Mimo EU členské země nejvíce vyvážely do USA, Číny a Švýcarska. Zhruba 84 procent vývozu z Česka mířilo do některého z členských států EU.

Rovněž dovážené zboží je u většiny zemí EU importováno z jiné členské země, nejčastěji z Německa. Na dovozu do České republiky mělo Německo třicetiprocentní podíl. Jedinými dvěma výjimkami byly Litva, dovážející nejvíce z Ruska, a Nizozemsko, které nejčastěji importuje z Číny. Dovoz z jiných členských států EU se na celkovém dovozu do ČR podílel 78 procenty. Z nečlenských států je nejvíce zboží dováženo z Číny, USA a Ruska.