Tuzemská ekonomika roste a Česká republika má dobrou pozici pro řešení svých strukturálních problémů. V dlouhodobém horizontu je pro Česko výzvou fiskální udržitelnost v souvislosti se stárnutím populace, které je náročné na zvyšování výdajů na penze a zdravotní péči. Zprávu o situaci tuzemského hospodářství společně s obdobnými materiály o sedmadvaceti státech Evropské unie (s výjimkou Řecka, které se stále nachází v záchranném programu) uveřejnila Evropská komise.

Včera uveřejněná analýza mimo jiné poukazuje na čím dál větší složitost tuzemského daňového systému a jeho časté změny, a to navzdory lepšímu výběru daní. Upozornění zmiňuje také vysokou administrativní a regulační zátěž, nižší objem investic a zvyšující se nedostatek pracovní síly.

Evropská komise ve zprávě zmínila také v České republice rychle se zvyšující ceny bydlení, zejména v Praze. Podle analýzy totiž ceny bytů od roku 2013 rostou rychleji než nominální příjmy, přičemž jde o jeden z nejrychleji rostoucích trhů v rámci unie. Cenový nárůst je spojen s omezenou nabídkou způsobenou vysokou mírou regulací. Vysoká míra regulační a administrativní zátěže má podle komise také vliv na nižší míru investic v ČR.

Ve zprávě se rovněž píše, že Česko patří v EU k zemím, které jsou obecně velmi málo ohroženy chudobou. Navzdory tomu však některé regiony v zemi čelí, zejména kvůli zadluženosti a nemožnosti sehnat bydlení, rostoucímu počtu sociálně vyloučených lidí. Upozornění komise se týká také nízké atraktivity povolání učitelů (v souvislosti s platovým ohodnocením a jeho růstem).

V textu se píše, že tuzemské hospodářství roste, přičemž v letošním i příštím roce komise odhaduje tempo růstu ve výši tří procent hrubého domácího produktu. Česká inflace dosáhla nad hranici dvou procent, kde ji chtěla Česká národní banka držet, měla by se však okolo této hodnoty stabilizovat.