Evropská komise dnes upozorní na rychlý růst cen nemovitostí v České republice, hlavně v Praze. Zmínka bude podle informací ČTK s velkou pravděpodobností součástí letošní zprávy o stavu českého hospodářství, kterou unijní exekutiva zveřejní spolu s analýzami ekonomiky ostatních zemí evropského bloku.

Dokumenty jsou součástí ročního cyklu koordinace unijní hospodářské a fiskální politiky, známého jako Evropský semestr. V jeho rámci komise na základě nynějších materiálů – a až získá nové záměry států – na jaře předloží svá konkrétní doporučení, jaké úpravy a reformy by jednotlivé země měly udělat ke zlepšení výkonu své ekonomiky.

Nynější zpráva o Česku by také měla uvést, že země dosáhla „určitého pokroku“ právě v oblastech, na které komise poukázala v roce 2017. Přesto bude podle všeho i letošní analýza do značné míry navazovat na upozornění známá už z minulých let.

Napsáno by v ní tak například mělo být, že přes zlepšení výběru daní je znepokojivá míra složitosti českého daňového systému. Zmínka by mohla padnout i o tom, že se horší dlouhodobá fiskální udržitelnost a že výdaje spojené s růstem nákladů na penzijní a zdravotní systém jsou v dlouhodobém výhledu rizikem.

Regulační a administrativní zátěž odrazuje investory, mohla by také o Česku napsat Evropská komise. Zmíní se nejspíš i o nízké atraktivitě učitelského povolání a o stále trvajícím malém zastoupení některých skupin obyvatel na pracovním trhu, včetně nerovnosti mezi muži a ženami.

ČTK