Ačkoli Slovensko v průměrné úrovni ekonomiky za Českou republikou stále zaostává, dohání v tomto ohledu Evropskou unii rychleji než tuzemsko. Nejvýraznějším pojítkem hospodářství obou států je závislost na automobilovém průmyslu. Naopak největší rozdíl je ve vývoji pracovního trhu, kdy Česká republika dosahuje třikrát nižší míry nezaměstnanosti. Vyplývá to ze studie ke čtvrtstoletí od rozdělení Československa, kterou uveřejnila ČSOB.

Hrubý domácí produkt České republiky přepočítaný na jednoho obyvatele činil v roce 2016 88 procent průměru členských zemí Evropské unie. Od roku 1995 se Česko zlepšilo o 12 procentních bodů. Slováci se k průměrné úrovni EU přibližují výrazně rychleji, když si ve stejném období polepšili o 29 bodů. Vzhledem k horší pozici Slovenska v roce 1995 však HDP na hlavu v roce 2016 dosáhl 77 procent průměru EU, a zaostal tak v tomto ohledu za Českou republikou.

Nejmarkantnějším pojítkem české a slovenské ekonomiky je automobilový průmysl, v rámci něhož se v obou zemích vyrobí přes milion vozů ročně. To v součtu představuje 13 procent automobilové výroby v unii. Při přepočtu na počet obyvatel se v tomto ohledu oba státy tyčí na prvních dvou místech na světě s výrazným náskokem před ostatními zeměmi.

Naopak jedním z mála výrazných rozdílů obou ekonomik je stav pracovního trhu. Rozdíl v míře nezaměstnaností České republiky a Slovenska vždy dosahoval minimálně čtyř procentních bodů. Aktuálně dosahuje nezaměstnanost v České republice historického minima, kdežto na Slovensku činí 7,4 procenta.