Rozhovor s Liborem Musilem, předsedou představenstva společnosti LIKO-S

Říká, že sdílená ekonomika je odpovědí na dnešní složitý svět zatížený zbytečnými náklady. A těší se na nástup robotů schopných se samostatně učit. Vystudoval Strojní fakultu VUT v Brně, poté pracoval jako technolog v MEZ Brno. V roce 1994 založil výrobní a stavební firmu LIKO-S, která je dnes inovativním lídrem v příčkách a posuvných systémech a prý vytváří živé stavby.

V lednu roku 1990 jste založil firmu ještě na základě výjimky ministerstva. Patřili jste k jedněm z prvních privátních firem v republice. Začínal jste doslova „od nuly“ v pronajatých prostorech, když jste se rozhodl „řídit pouze sám sebe“. V roce 1994 jste založil firmu LIKO-S. Nyní řídíte firmu, která má  vlastní areál, se dvěma sty pracovníky. V čem je vaše současná řídicí pozice s tou původní shodná, a kde naopak vidíte hluboké rozdíly?

Zásadní věci zůstávají nezměněny a mění se jen technika. Stále se snažím pracovat s vášní, práce mne baví stejně jako na začátku a přístupem se snažím být dobrým příkladem pro ostatní. Změnilo se prostředí okolo nás, mírně se generačně mění lidé, máme o mnoho lepší techniku, jsme zkušenější, ale zásady zůstávají – nejlepší je být nejlepší, o výsledku rozhodují detaily, chyba je pro nás zdrojem dalších inovací, musíme růst a přitom vytvářet zisk, a to vše s radostí. Musí nás to bavit.

V roce 1995 jste zahájil licenční výrobu montovaných příček. A v roce 2006 jako první v Evropě začal dovážet speciální izolační kanadskou pěnu Icynene pod českým názvem Chytrá izolace. Co si pod tím máme představit?

Izolování staveb měkkou pěnou jsme dovezli do Evropy jako první před více než deseti lety. Dnes je to na trhu nejlepší systém pro izolování staveb. Pěna je chytrá v tom, že po nástřiku sama přilne k podkladu a vyplní každou sebemenší skulinku. Tím dojde k dokonalému zaizolování stavební konstrukce. V zimě teplo neuteče a v létě se nemá kudy dovnitř dostat horko. A navíc celá stavba dýchá.

Vaše současné podnikání tvoří tři základní pilíře, divize – Energy, Production, Interiors. Do jakých oborů své produkty a služby v současné době dodáváte?

Pracujeme jako stavební a strojírenská společnost. Ve stavebnictví jsme inovativní firmou. Pracujeme v oborech, kde je vysoká míra odbornosti. Vedle výroby interiérových mobilních příček se zabýváme zdravým prostředím pro lidi v kancelářích. Známé jsou naše Živé stavby. To jsou montované budovy, lehce přestavitelné a nyní nově pokryté zelenou střechou a travními fasádami. Jako světovou novinku uvádíme na trh kořenovou střešní a stěnovou čistírnu odpadních vod. Voda se vyčistí přímo na budově. Ve strojařině dodáváme speciální svařené linky pro potravinářství, metalurgii a farmacii.

Každá z vašich tří divizí má svůj export. Jednou jste si veřejně posteskl, že se v Česku těžko shání lidé, kteří chtějí pracovat ve vývozu. Našli jste už pro svou firmu nějaké vlastní řešení?

Stále s tím bojujeme. Je těžké sehnat u nás lidi, kteří jsou ochotni trávit čas mimo republiku. To nás v exportu limituje. Chybí nám lidé s exportní mentalitou. Školy a rodiny je nevychovávají. Nyní zařizujeme výrobu v Indii. Vedení výroby bude od nás, ale na většinu profesí zaučujeme Indy. Ti chtějí cestovat po celém světě.

Působíte v tak zajímavých destinacích, jako je Indie, Amerika, Kanada, ale třeba i Rwanda. Od indického partnera dostáváte každé ráno motto na celý den, které sdílíte se všemi spolupracovníky. Máte dojem, že i vaše firma „vysílá“ svým obchodním partnerům důležitá, třeba i mimoslovní sdělení? V dalších zemích své partnery školíte. Kde všude?

Nejde to bez toho, aby naši partneři rostli s námi. My se od nich také hodně učíme. Dobré je stále se snažit firmu řídit jako malou společnost. Nevytvořit příliš byrokracie. Naším nejdůležitější zahraničním projektem je nyní postavení dobře fungující fabriky v Indii.

Váš pradědeček i dědeček se živili řemeslem. Vy sám jste s vervou skládal motocykly, svařoval rámy, opravoval motory. Jakou váhu by podle vás měli mít v naší společnosti strojaři, stavaři, konstruktéři a všeobecně řemeslníci? Jak vidíte nutnost zvýšení počtu inženýrů a techniků?

Jsme tradičně strojírenská země. Strojírenství je základem moderního průmyslu. Vše ostatní je nadstavba a bylo by dobré, kdybychom si ten základ drželi ve vlastních rukou. K tomu je třeba cíleně vychovávat odborníky. Je třeba dětem vysvětlovat, že vše okolo nich je vyrobeno na strojích, že díky strojírenství mají dnešní blahobyt. A že dobří strojaři jsou ceněni všude ve světě a u nás, jako ve strojírenské velmoci, to bude platit dvojnásobně. Být dobrým řemeslníkem je dnes dobře zajištěná budoucnost.

Jaký je váš názor na současné trendy, jako jsou Průmysl 4.0 nebo sdílená ekonomika? Jak vidíte projekt Smart city?

Průmysl 4.0 je pouze drahý název pro jednu etapu evolučního vývoje. I bez propagování by se digitalizace prosadila sama. Nic jiného nezbývá. Co si však myslím, že bude opravdovou revolucí, je nástup robotů schopných se samostatně učit. Na tu dobu se těším. Stejně tak Smart cities je označením, které na sebe váže další zbytečné náklady. V budoucnosti nebudou jiná města než ta, která fungují chytře. Je to přirozený vývoj a tato „voda“ si cestu najde sama. Sdílená ekonomika je odpovědí na dnešní složitý svět zatížený zbytečnými náklady. Je to krásná jednoduchá varianta byznysu a měli bychom ji podporovat.

Na Vysoké škole ekonomické jste zahájil projekt Rok rodinného podnikání 2018, kterého jste garantem. Co podle vás může dát ekonomice dobře fungující rodinná firma?

Rodinné firmy mají vyšší odolnost vůči ekonomickým změnám, jsou svázány s lokalitou, kde podporují fungování místní správy, jejich vývoj je předvídatelnější než u anonymního korporátu. A to jak pro obchodní partnery, tak pro zaměstnance, vyznačují se autentickou příjemnou firemní kulturou, a to je velmi důležité pro zákazníky. Odvádějí daně ve své zemi a každá investovaná koruna do podpory rodinného podnikání zůstává zde.

Pro co byste se ve svém profesním životě rozhodl, kdybyste se mohl rozhodnout znovu? Pro studium na strojní či stavební fakultě VŠ, pro práci ve výzkumném ústavu či pro odchod do ciziny a čerpání profesních i jazykových znalostí a zkušeností ze zcela jiného prostředí?

Dnešní doba perfektně umožňuje to, co je pro byznys potřeba. Velmi brzy můžete vypadnout z domova, naučit se v zahraničí jazyky a poznat jiné zvyky, naučit se efektivně komunikovat a rychle hledat zdroje potřebných informací. Nemusíte již strávit a ztratit nejlepší roky života na vysoké škole. Můžete velmi brzy začít pracovat a vedle toho hledat ty nejlepší vzdělávací kurzy, které aktuálně potřebujete. A takto se vzdělávat a růst celý život.

Děkuji za rozhovor.