Více než čtvrtina Evropanů se v posledních pěti letech stala účastníkem právního sporu, při němž nejčastěji šlo o komplikace v zaměstnání, s bydlením, v rodině anebo s autem. Nejméně často pak lidé přicházeli s problémy ve svém volném čase. Češi nejvíce řešili spory v rámci rodiny. Jejich největší obavy se týkají výše nákladů právního sporu. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu D.A.S. pojišťovny právní ochrany.

Téměř každý třetí Čech se v posledních pěti letech účastnil právního sporu. Mezi nejčetnější případy se řadily rodinné záležitosti (16 procent), což je o téměř pět procent více ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi. Na druhém místě se v Česku umístily spory v oblasti zaměstnání (devět procent), na třetím pak bydlení a internet (shodně osm procent).

Jak je to ve světě?

Nejvíce právních sporů se odehrálo v posledních pěti letech ve Švýcarsku, kde má tuto zkušenost každý druhý člověk. Největší podíl kauz pocházel z jejich zaměstnání (19 procent) a domácnosti (16 procent). Naopak Nizozemci zaznamenali celkově nejméně sporů, jen 26 procent.

Spory týkající se osobních aut se u všech respondentů pohybovaly cca na osmi až devíti procentech, u internetu zaznamenali jejich největší podíl Švýcaři (devět procent), naopak u bydlení to bylo nejméně u Nizozemců (čtyři procenta). Účast v právních sporech pro Evropany nepředstavuje riziko, Češi to vnímají jinak.

Jak je to u nás?

Lidé odhadují riziko své účasti v právních sporech většinou jako malé, výjimkou je Česká republika, Německo a Švýcarsko. Až 39 procent Čechů vnímá jako nejrizikovější právní spory právě v oblasti motorismu. Dále se jedná o kauzy v rodině (30 procent) nebo v zaměstnání (29 procent). „Tento trend očekáváme i do budoucna. Silně ho vnímáme právě v souvislosti s počtem sporů, které pro naše klienty řešíme. Se stále rostoucím motorismem v Česku jsou nehody rok od roku komplikovanější, dražší a s horšími následky, vysvětluje Jitka Chizzola, generální ředitelka společnosti D.A.S. Vyšší riziko u bydlení vidí pouze Generace Y, tzv. mileniálové, v ostatních oblastech se shodují s dalšími věkovými skupinami.

Zatímco náklady sporu jsou hlavním zdrojem obav ve všech zemích, zejména pak v České republice (53 procent) a Irsku (50 procent), v Nizozemsku, Francii a Švýcarsku vzbuzují pochybnosti vynaložený čas a energie (33 procent, 28 procent, 26 procent). V Německu pak lidé berou v potaz také zbavení práva (27 procent). Z výzkumu vyplývá, že lidé nejsou dobře informováni. Zejména o nákladech sporu toho Evropané vědí nejméně. Větší povědomí panuje o tom, na koho se obrátit a jaká mají práva.

Lidé sbírají informace i na internetu a od známých

Pokud Evropané vyhledávají pomoc v řešení svého právního sporu, obracejí se většinou na právníky i pojistitele právní ochrany, jež nejvíce preferují Nizozemci (59 procent). Výjimku představují Francouzi, kteří nejdříve vyhledávají na internetu (44 procent). Češi v této souvislosti internet konzultují méně (19 procent), 82 procent z nich hned spoléhá na právníka, 44 procent jde nejdříve pro radu za známými.

Nejméně jde o poměr cena/výkon Francouzům (29 procent) a Irům (27 procent). Pro respondenty je nejdůležitější kompetentnost v právních sporech, nejméze všech na tom záleží Maďarům, kteří více upřednostňují celkovou kvalitu poskytované služby.

V Nizozemsku (56 procent), Švýcarsku (53 procent), Francii (44 procent) a Německu (47 procent) je nejoblíbenějším řešením placení pojištění právní ochrany pro předcházení problémům. Oproti tomu v Irsku (74 procent), České republice (68 procent) a Maďarsku (61 procent) respondenti za právní poradenství platí až v momentě, kdy dojde ke sporu. „V Česku je právní ochrana stále poměrně málo známou službou. Češi tak utápějí v právních sporech ohromné peníze, přitom vhodná právní ochrana od zkušeného pojistitele by jim ušetřila nejen spoustu finančních prostředků, ale také jejich nervy a čas a samozřejmě i zvýšila vyhlídky na výhru sporu,“ říká Jitka Chizzola.

Telefon a osobní setkání se těší oblibě více než chatovací roboti

Telefonní komunikace se v případě právního poradenství mezi Evropany těší největší oblibě, a to i z toho důvodu, že právní události si nevybírají čas ani hodinu. V takových situacích je důležité umět pružně reagovat na potřeby klientů. V D.A.S. provozujeme nonstop linku poradenství, na kterou může klient zavolat 24 hodin sedm dní v týdnu, a to například i při nehodě v sousedních zemích. K ruce mu bude hned právník, který hovoří jazykem dané země,“ doplňuje Chizzola.

TZ D.A.S. pojišťovny právní ochrany