Občané ve všech čtyřech zemích visegrádské čtyřky hodnotili tamní ekonomický stav optimističtěji než v polovině minulého roku. Po Polácích následují v pozitivním hodnocení ekonomiky Češi, dále Maďaři a poslední jsou Slováci. Hospodářská situace České republiky je dobrá pro čtyřiačtyřicet procent lidí. Naopak jako špatnou ji vnímá patnáct procent lidí. Podle zbylých devětatřiceti procent Čechů není ani dobrá, ani špatná. Vyplývá to z šetření Centra pro výzkum veřejného mínění.

Poláci, kteří jsou ze zemí visegrádské čtyřky v tomto ohledu nejoptimističtější, vnímají současnou ekonomickou situaci jako dobrou v 57 procentech případů. Pouze sedm procent respondentů vidí aktuální stav jako špatný. V Maďarsku je ekonomika vnímána dobře podle 29 procent respondentů, naopak špatně je na tom podle pětiny dotazovaných. Pouze na Slovensku pozitivní hodnocení zaostává za tím negativním, když 28 procent Slováků vnímá ekonomiku dobře, zatímco 34 procent špatně. Průzkumy v rámci všech čtyř zemí Visegrádu proběhly v lednu pod zastřešením skupiny CEORG (Central European Opinion Research Group).

Co se týká očekávání budoucího vývoje ekonomiky, nejsou u něj oproti hodnocení současné situace u jednotlivých zemí takové rozdíly. Podle autorů průzkumu vesměs převažují optimistická očekávání nad pesimistickými, ovšem na Slovensku, v Maďarsku a v České republice se největší část veřejnosti, tvořící zhruba polovinu, kloní k názoru, že se v nejbližším období ekonomická situace nezmění. V České republice nepředpokládá změnu stavu 50 procent respondentů, podle 27 procent dojde ke zlepšení a 16 procent lidí počítá se zhoršením hospodářské situace.

Poláci rovněž nejlépe hodnotí materiální životní podmínky svých domácností, které vnímá jako dobré 62 procent respondentů. Následují opět Češi (51 procent lidí označilo životní podmínky za dobré), kteří jsou s odstupem druzí před Slováky (39 procent) a Maďary (36 procent). U všech čtyř středoevropských zemí nicméně platí, že materiální zabezpečení občané hodnotí častěji pozitivně než negativně. V České republice je špatné podle 13 procent respondentů a podle 36 procent lidí není ani špatné, ani dobré.

Ohledně budoucího vývoje materiálních podmínek domácnosti převládají ve všech zmíněných státech mírně optimistická očekávání nad pesimistickými, největší část veřejnosti přitom podle CVVM předpokládá udržení stávající úrovně. V tuzemsku očekává zlepšení 23 procent lidí, zhoršení 17 procent a 56 procent občanů žádnou změnu neočekává.