České zemědělství dosáhlo v minulém roce třetího nejvyššího zisku od počátku tisíciletí. Ten činil jednadvacet miliard a tři sta milionů korun. Ve srovnání s předchozím rekordním rokem zisk v zemědělství klesl o 5,4 procenta. Více než poloviční část celé loňské zemědělské výroby tvořila rostlinná produkce. Meziročně výrazně posílila především živočišná výroba. Informace na svém webu uveřejnil Český statistický úřad.

Loňský objem zemědělské produkce dosáhl téměř 133 miliard korun, přičemž rostlinná produkce se na celkové výši podílela 73,7 miliardy a živočišná 51,4 miliardy korun. Nejvýznamnější položkou rostlinné produkce byly obiloviny a technické plodiny, u živočišné převládalo mléko a chov prasat.

Ředitel odboru statistiky zemědělství ČSÚ Jiří Hrbek uvedl, že hodnota rostlinné produkce, která převažuje nad živočišnou, loni ve srovnání s rokem 2016 klesla o 6,1 miliardy korun. Příčinou podle něj bylo především snížení hektarových výnosů u většiny plodin. Byly slabší sklizně kukuřice, řepky, pšenice i ovoce.

Díky významnému nárůstu sklizňové plochy hrachu však vzrostla produkce luskovin. Vyšší sklizeň byla evidována také u cukrovky, jejíž cena ale zaznamenala propad, v jehož důsledku následně mírně klesla i její produkce. Silnější sklizeň a cenový růst přispěly k meziročnímu nárůstu produkce vinných hroznů.

Pokud jde o živočišnou produkci, ta podle místopředsedy ČSÚ Marka Rojíčka meziročně výrazně posílila, a to o více než 5,9 miliardy korun, což meziročně představovalo 13 procent. K nárůstu přispělo především výrazné zvýšení produkce a cen vajec a mléka. V rámci živočišné produkce vzrostly všechny komodity kromě ovcí, koz a drůbeže.

Mezispotřeba, která je souhrnem nákladů v zemědělství, se podle předběžných údajů za loňský rok lehce zvýšila o 2 %. Levnější byla hnojiva, krmiva i elektrická energie.