Nová pravidla pro státní investiční pobídky, která mají preferovat investice z vyšší přidanou hodnotou, by mohla začít platit od poloviny příštího roku. Novelu zákona o investičních pobídkách chce ministerstvo průmyslu a obchodu předložit vládě ještě před začátkem prázdnin. Vše záleží na délce legislativního procesu.

Chystáme návrh nového zákona o investičních pobídkách. Jeho smyslem je podporovat investice s vyšší přidanou hodnotou. Přitom je důležité stanovit parametry toho, co to je vyšší přidaná hodnota. Návrh bychom chtěli předložit vládě v červnu,“ uvedl ministr průmyslu v demisi Tomáš Hüner (za ANO). V současném zákoně není podmínka podpory investic s vyšší přidanou hodnotou zakomponována. Projekty podpořené investičními pobídkami ve zpracovatelském průmyslu ale podle agentury CzechInvest obsahují vyšší přidanou hodnotu i teď. Příslib investiční pobídky od státu získalo loni 74 investorských projektů. Celková výše pobídek dosáhla 10,7 miliardy korun.

Téměř veškeré tyto společnosti dělají v rámci výroby výzkum i vývoj, nežádají o něj ale samostatně do pobídek. Zhruba 15 procent příjemců investiční pobídky intenzivně a cca 45 procent příjemců částečně spolupracuje s vysokými školami nebo výzkumnými institucemi v ČR. U zhruba 40 procent investorů přispěly investiční pobídky k podpoře aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací,“ řekla ředitelka odboru podpory investičních projektů CzechInvestu Marcela Kolveková.

Investice s vyšší přidanou hodnotou lze nyní podpořit z evropských fondů. Podle agentury velká část investorů žádá o podporu technologických center či center strategických služeb v rámci programů Potenciál a ICT a Strategické služby Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014-2020, kde jsou podmínky mírnější a forma podpory atraktivnější.

Systém EU fondů vhodně doplňuje systém investičních pobídek, podporuje investice s vyšší přidanou hodnotou z evropských peněz, dokud to jde, a nezatěžuje tak státní rozpočet ČR. Novela zákona o investičních pobídkách má právě ‘převzít’ tyto projekty s vysokou přidanou hodnotou poté, co bude čerpání z EU fondů v roce 2020 ukončeno,“ dodala Kolveková.

ČTK