Globální studie personální agentury Adecco a společnosti LinkedIn zjistila, že lidé, kteří se živí formou krátkodobých pracovních projektů, ve své kariéře postupují na vyšší pozice v průměru o jeden rok dříve než lidé ze stejného oboru s tradičním plným pracovním úvazkem.

Tento flexibilní způsob práce aktuálně využívají zejména odborní konzultanti z různých oborů, agenturní pracovníci či živnostníci s víceletými zkušenostmi. Za velmi atraktivní ho obecně považují i mladí lidé, v budoucnu lze proto o tuto formu práce očekávat zvýšený zájem. Markantní proměnu pracovního trhu v tomto směru potvrzují i výsledky studie OECD, podle které došlo od roku 2005 k více než patnáctinásobnému navýšení globálního počtu nezávislých pracovníků, kterých v současnosti v Evropě a USA působí přes 15 milionů.

Podle odborných odhadů se v rozvinutých zemích výhradně flexibilním typem práce aktuálně živí 10–15 procent populace v produktivním věku, dalších 10–15 procent populace ji pak využívá alespoň částečně. Jen v Evropě přidá tento typ pracovníků do ekonomiky přes 270 miliard eur za rok. „Typickými představiteli flexibilní práce jsou nezávislí pracovníci na odborných, vědeckých a technických pozicích. Jejich počet vzrostl v EU mezi lety 2004 a 2013 z 6,2 na 8,9 milionu, což z této skupiny udělalo nejrychleji rostoucí segment pracovního trhu. V současnosti se tento trend dále prohlubuje,“ uvádí Ondřej Wysoglad, ředitel personální agentury Adecco ČR, a dodává, že nynější proměna pracovního trhu by nikdy neproběhla bez rozvoje digitálních technologií, které velmi dobře plní potřeby krátkodobého zaměstnávání a fungují jako médium pro jejich zprostředkování.

Část analýzy probíhala na 4 milionech uživatelů sociální sítě LinkedIn, kteří se zapojují do krátkodobých pracovních závazků. Data ukázala, že 73 procent z nich má vyšší vzdělání než uživatelé, kteří upřednostňují dlouhodobé plné úvazky, a 91 procent z nich se nachází mezi středem a závěrem své kariéry. Jejich hlavní motivací pro volbu flexibilní práce je jak vysoký příjem, tak dobrý poměr mezi prací a volným časem. „Zajímavým zjištěním byl fakt, že nezávislí odborníci ve své kariéře postupují na vyšší seniorní pozice dříve než lidé ze stejného oboru s tradičním plným úvazkem, a to v průměru o jeden rok. Souvisí to jednak s tím, že během flexibilní práce získávají více různorodých zkušeností, protože pracují na vyšším počtu a více typech projektů, a jednak s tím, že jim zaměstnavatelé více důvěřují, protože v rámci nezávislé kariéry nesou větší zodpovědnost,“ komentuje výsledky analýzy ředitel Adecco ČR.

Kvalitativní část průzkumu Adecco zaměřená na mladé lidi a jejich vztah k flexibilní práci ukázala, že u nich má velmi pozitivní image. Téměř polovina lidí ve věku 18–26 let, kteří pracují na plný pracovní úvazek nebo zatím práci nemají, zvažuje přechod právě k flexibilní formě zaměstnání. „Mezi těmi, kdo s flexibilní prací mají přímou zkušenost, ji 89 procent vnímá jako svou potenciálně dlouhodobou kariéru. Celých 82 procent mladých účastníků průzkumu, kteří se nezávislou formou práce již aktuálně živí, pak uvedlo, že se tak chtělo živit vždy. To jen potvrzuje obecné zjištění průzkumu, že tato forma práce mezi mladými lidmi představuje zcela běžnou ambici,“ říká Ondřej Wysoglad.

Ze studie dále vyplynulo, že polovina lidí v produktivním věku volí flexibilní formu práce kvůli specifické životní situaci. U řady z nich tedy nemusí jít o trvalý způsob pracovního uplatnění, který by do budoucna zcela vytlačil dlouhodobé pracovní úvazky. Naopak 29 procent nezávislých pracovníků volí flexibilní práci jako prostředek ke zvýšení šance a kvality budoucího plného úvazku. Pro 13 procent pracovníků jde o způsob, jak si momentálně udržet flexibilitu, pro dalších 7 procent pak flexibilní práce představuje zdroj příjmu při studiu.

Odborníci předpokládají, že budoucnost bude patřit společnostem, které budou flexibilní práci prosazovat a nebudou ji využívat pouze v případech, kdy pro ně neexistuje jiná varianta. Nejúspěšnější společnosti budou schopné efektivně využívat a kombinovat jak interní dlouhodobé zaměstnance, tak nezávislé krátkodobé pracovníky.