Dočasnou platební neschopnost dokážou překonat nejčastěji zemědělské firmy nebo subjekty z oblasti ubytování, stravování a služeb. Výrazně méně pravděpodobné to je u firem podnikajících ve stavebnictví nebo zpracovatelském průmyslu. Vyplývá to z analýzy dat společnosti Bisnode ze vzorku sto osmdesáti tisíc firem.

U firem, které v posledních čtyřech letech začaly hradit své závazky více než 30 dnů od splatnosti, hrozí výrazný nárůst rizika následného vstupu do úpadku. Míra rizika se ale zásadním způsobem liší podle oboru podnikání,“ uvedl analytik Bisnode Milan Petrák.

Nejúspěšněji se z dočasné platební neschopnosti dokázaly vzchopit zemědělské firmy. Ze společností, které se dostaly do situace, kdy nebyly schopny splácet své závazky ani 30 dnů po splatnosti, zkrachovala jen jedna za sta. Mírně horší výsledky vykazují podniky z oborů ubytování a stravování (1,5 firmy ze sta) a firmy zajišťující profesní, vědecké a technické činnosti (například advokátní kanceláře a marketingové firmy – dvě ze sta).

Dodavatelé by ale měli zbystřit, pokud jsou jejich obchodními partnery společnosti ze stavebnictví nebo zpracovatelského průmyslu, zejména z oborů pryžových a plastových výrobků, kovových konstrukcí a strojů,“ upozornil Petrák. Riziko jejich úpadku roste proti řádně platícím firmám několikanásobně a zkrachuje víc než pět procent z nich.

Velký rozdíl mezi jednotlivými obory je dán kombinací řady příčin, jako je sezonnost odvětví nebo pružnost dodavatelsko-odběratelských vztahů, uzavřel.

Odvětví Podíl krachujících dlužníků v procentech
Stavebnictví 5,23
Zpracovatelský průmysl 4,63
Činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi 3,30
Velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel 2,78
Doprava a skladování 2,55
Činnosti v oblasti nemovitostí 2,41
Administrativní a podpůrné činnosti 2,30
Informační a komunikační činnosti 2,26
Profesní, vědecké a technické činnosti 2,03
Ubytování, stravování a pohostinství 1,52
Zemědělství, lesnictví, rybářství 1,12

Zdroj: Bisnode

ČTK