Téměř dvě třetiny Čechů přiznávají, že se jich dotýká problematika ochrany a bezpečnosti osobních dat. Jsou ochotni prozradit na sebe různé informace, avšak tabu je přiznávat majetek. Méně ochotni jsou také hovořit o svých dětech a o svém věku. Vyplývá to z průzkumu Erste Group, České spořitelny a společnosti IMAS International v ČR a dalších šesti zemích v regionu.

V regionálním porovnání vnímají Češi bezpečnost osobních dat vůbec nejméně naléhavě. Proti 11 procentům Čechů je toto téma urgentní pro 36 procent Slováků a 33 procent Rakušanů.

Tento přístup se projevuje i v malé opatrnosti při podpisu různých smluv a čtení smluvních podmínek vytištěných v malém „kolibřím“ písmu. Takové pasáže důsledně čte pouze 34 procent Čechů, méně obezřetní jsou jen Chorvati (31 procent) a Slováci (33 procent). Čtení „kolibříků“ ale zcela ignoruje jen 11 procent lidí, což je v regionu spolu s Maďary nejméně.

Ani se čtením rozličných obchodních podmínek si Češi hlavu příliš nelámou. Pozornost jim věnuje jen 29 procent respondentů, méně se jim věnují již jen Chorvati (19 procent).

Soukromí si Češi střeží v porovnání s ostatními pozorovanými zeměmi vůbec nejvíce. Podle průzkumu je skupina skeptiků odmítajících sdílet osobní data mezi Čechy zdaleka nejpočetnější. Zatímco v Česku se takto negativně ke sdílení svých dat staví 29 procent Čechů, na Slovensku je tato skupina poloviční (14 procent).

Při kontaktu s firmami lidé s nejmenší ochotou sdílejí číslo bankovní karty nebo svého účtu. Češi jsou mezi pozorovanými národy specifičtí v tom, že nejméně rádi uvádějí datum svého narození. Pouze 68 procent Čechů je ochotno sdílet datum narození, zatímco v ostatních zemích s tím nemá problém přes 80 procent populace.

Když už osobní data s firmami sdílí, s nejmenšími obavami je Češi svěří bankám (76 procent) a pojišťovnám (70 procent). Naopak v bezpečnosti sdílení osobních dat na sociálních sítích věří pouze 32 procent Čechů. To se odráží i v důvěru vůči konkrétním institucím. S Českou spořitelnou je podle průzkumu ochotno sdílet osobní data 69 procent respondentů, zatímco s Facebookem 32 procent.

Ani bankám ale Češi nejsou ochotni svěřovat veškeré informace. Bez výhrad jsou ochotni sdělovat osobní údaje, včetně věku či dosaženého vzdělání. V porovnání s ostatními zeměmi ale nejsou ochotni příliš hovořit o majetku či dětech. Pouze 41 procent Čechů je ochotno uvádět informace o vlastnictví auta. V Srbsku se vlastnictvím auta pochlubí 82 procent lidí a v Rumunsku 79 procent. Sdílet informace o vlastnictví domu či bytu je ochotno 45 procent Čechů, zatímco Srbů i Rumunů 81 procent.

Sdílní nejsou Češi ani v informacích o svých dětech. S dotazem na počet dětí nemá problém pouze 63 procent Čechů. S tím kontrastuje situace nejen v Srbsku (90 procent), ale také na Slovensku, kde je informace o počtu dětí ochotno sdílet 79 procent respondentů.

Průzkum realizovala pro Erste Group a Českou spořitelnu společnost IMAS International v prosinci 2017 prostřednictvím osobních rozhovorů se 707 respondenty, kteří jsou majiteli bankovních účtů a jsou starší 15 let.

ČTK