Pro podniky, které chtějí vytvářet energeticky úsporné investiční projekty, má ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) připraveno šest miliard korun z evropských dotací. O peníze mohou firmy žádat od letošního 2. července do 29. dubna 2019. Maximální dotace na projekt je 400 milionů korun.

Podpora je určena podnikatelům, kteří například modernizují a rekonstruují rozvody elektřiny či plynu, investují do zateplení či moderního LED osvětlení. „Oproti předchozím výzvám jsme zavedli jednu zásadní změnu. Nově platí, že počet žádostí o podporu na jedno IČO není omezen,“ uvedla ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO).

Proti předchozím výzvám v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost se mění podmínky poskytování podpory na zpracování energetického posudku nebo projektové dokumentace. Pokud je příjemcem dotace malý podnik, MPO poskytne podporu do 80 procent uznatelných nákladů. U středního podniku je to 70 procent, v případě velkého podniku 60 procent.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost může v programovém období 2014 až 2020 čerpat 4,3 miliardy eur (112 miliard korun). Z deseti operačních programů je to třetí nejvyšší objem po OP Doprava a Integrovaném regionálním operačním programu. Celkem může Česká republika v tomto programovém období čerpat 23,9 miliardy eur (620 miliard korun).

ČTK