Nejhorší přístup k placení závazků mají v Česku stavební firmy, zatímco společnosti, které podnikají v oblasti sociální péče a vzdělávání, často platí faktury v předstihu. Výsledky vycházejí z databáze platebních informací v ČR společnosti Bisnode. Analyzována byla odvětví, u kterých má Bisnode k dispozici platební informace nejméně od stovky firem.

Ve třech čtvrtinách, tedy ve 144 oborech ze 190, které vyhověly vstupním podmínkám, firmy své faktury platí po splatnosti. Nejhorší situace je ve stavebnictví, silniční nákladní dopravě, výrobě konstrukcí a pekařství, kde firmy faktury průměrně zaplatí sedm až devět dnů po splatnosti,“ uvedla analytička Bisnode Petra Štěpánová.

To, že ve většině oblastí podnikání firmy své závazky platí se zpožděním, ukazuje podle ní na nevyrovnanou pozici odběratelů a dodavatelů. Odběratelé si pozdním splácením svých závazků vylepšují cashflow na úkor dodavatelů, dodala.

Již dříve Bisnode uvedla, že nejlepší platební morálku vykazují v Česku malé firmy do pěti zaměstnanců, mezi kterými faktury v termínu splatnosti hradí téměř 46 procent subjektů. Naopak z velkých společností jich platí včas jen 36 procent.

Desítka oborů činnosti s nejhorší platební morálkou

Obor činnosti Počet dnů po splatnosti
Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny 9,16
Demolice a příprava staveniště 8,69
Ostatní specializované stavební činnosti j. n. 8,45
Příprava staveniště 8,44
Výstavba silnic a dálnic 7,78
Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů 7,68
Výstavba bytových a nebytových budov 7,58
Silniční nákladní doprava 7,39
Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých 7,07
Výstavba nebytových budov 6,99

Zdroj: Bisnode

ČTK