Dokončení rozhovoru s Petrem Paksi, jednatelem a obchodním ředitelem společnosti J.A.P.

Letos jste získali Ocenění českých lídrů 2018 pro Olomoucký kraj. Co pro Vás toto ocenění znamená?

Tato výhra v rámci celého kraje mi udělala opravdu velkou radost a neskutečně si jí vážím. Je to totiž ocenění dlouholeté dobré práce celého kolektivu J.A.P. a pro nás je znamením toho, že má smysl v této práci pokračovat i nadále. Když se to pokusím přirovnat – toto ocenění vnímám jako dokončení jedné z horských etap v dlouhém cyklistickém závodě. Vyšplhali jsme jeden kopec, ale čeká nás spousta dalších stoupání, kopců, sjezdů a nebezpečných zatáček, takže toto ocenění pro nás znamená zároveň podporu, abychom měli sílu do další práce, která nás čeká.

Exportujete také do celého světa. Jaké jsou cílové destinace? Která zakázka byla pro Vás nejexotičtější?

Téměř do celého světa ( smích), ale v podstatě máte pravdu – naše produkty vyvážíme celkem do 45 zemí. Standardně exportujeme po celé Evropě a do Ruska. Z exotických zemí mohu jmenovat například Izrael, Turecko nebo Dominikánskou republiku.

Jak těžké bylo se prosadit a udržet na zahraničních trzích? Získali jste také nějaké ocenění v zahraničí?

Jak říkával jeden můj dobrý známý – cesta vedoucí k úspěchu není snadná a pokud najdeš v životě cestu bez překážek, věř, že nikam nevede (smích). Na zahraničních trzích sice nemáme žádné ocenění, ale spokojenost zákazníků a jejich opakované objednávky jsou jasným důkazem toho, že naše kroky jsou vedeny správným směrem.

Vaše firma se z původně malé rodinné firmy od doby svého vzniku v 1991 dosti rozrostla. Dnes se roční obrat Vaší firmy pohybuje kolem 300 miliónů korun při cca 200 pracovnících. Jak vnímáte vývoj firmy z pohledu let?

Tak už jen ta čísla, která zmiňujete, jasně ukazují, že ten skok byl docela radikální. V dnešní době už nejsme malou nebo střední firmou. Soustředíme se na to, abychom ustáli náš rozvoj, a nastavujeme procesy tak, abychom se úspěšně stali velkou firmou. Tak jako mnoho jiných firem v České republice jsme se postupně vyvíjeli a využívali příležitostí, a myslíme si, že tento vývoj bude i nadále pozitivně pokračovat.

Pustil byste se dnes opět do podnikání?

Jednoznačně ano! Moje práce mě opravdu baví a naplňuje. Když se ohlédnu a za sebou a za celou společností J.A.P. vidím naše úspěchy, motivuje mě to a nabíjí novou energií. A tyto pocity za to stojí.

Vaše produkty jsou dosti specifické a jejich výroba vyžaduje pracovníky s odbornou kvalifikací. Setkáváte se spíše s fluktuací a nedostatkem pracovníků či máte stálý pracovní tým? Jak toho dosahujete?

Ani nám se samozřejmě nevyhnul současný tristní stav na pracovním trhu. I my se potýkáme s částečnou fluktuací pracovníků, ale myslím si, že se nám to daří docela dobře řešit a proplouvat touto situací. Pracujeme na tom, aby všichni zaměstnanci – stálí i ti nově příchozí, měli pocit stabilní firmy a zaměstnavatele, který dokáže ocenit pracovníky, kterým na jejich práci záleží.

Jaké vlastnosti a zkušenosti by měl dle Vás mít dobrý lídr a manažer?

Jak já říkám – měl by být určitě dobrým řidičem autobusu (smích). Manažer firmy je totiž v podstatě takovým vedoucím zájezdu. Musí si zajistit autobus, řídit ho a směřovat správným směrem, přibrat tým těch správných pasažérů, kteří chtějí jet s ním, nevystupují, nebrzdí a snaží se zpříjemňovat cestu.

Kam směřuje Vaše firma v nejbližších letech?

Osobně si myslím, že firma J.A.P. má obrovský potenciál a budeme se z něj snažit vytěžit maximum. Na českém trhu už máme své stabilní místo a nyní bychom se rádi vypracovali na úspěšnou firmu i v evropském měřítku. Jsem si jistý, že pokud nepolevíme v našem snažení, tak se nám může podařit vydobýt si pevné místo i na evropském trhu. O tom, že na to máme, vypovídá fakt, že zatímco dřív jsme se jezdili učit a inspirovat do zahraničí, jak realizují interiérový design přední německé a italské firmy, tak dnes mohu směle říci, že jsme se stali jejich velice silnými konkurenty – a nyní se jezdí inspirovat oni k nám.

Když máte chvíli volna, přemýšlíte o tom, jak zlepšit firmu či produkt, či se raději odreagováváte jinak?

Já bych své chvíle osobního volna rozdělil do dvou kategorií. Do první z nich spadá osobní volno, které ale stejně věnuji firmě, protože se při něm věnuji hledání dalších možností a cest, jak zdokonalit naši komunikaci se zákazníky na sociálních sítích, anebo studuji odbornou literaturu, která mi napomáhá ke zlepšení řízení firmy a osobnostně mě posouvá vždy o další krůček dál. Do druhé kategorie potom patří to skutečné osobní volno. Přiznávám, že těchto chvílí je poskrovnu a musím si je de facto nařídit ve svém nabitém programu, ale čas na sport, čtení odlehčující knížky nebo na pěkný film si určitě najdu.

Děkuji za rozhovor.

Trendy v bydlení jsou minimalismus a výjimečnost (I)