Počet fúzí v Česku v posledních deseti letech roste, přičemž v roce 2017 jich bylo zahájeno dosud rekordní množství. Do ČR přichází touto cestou nejvíce firem ze Slovenska, Kypru a Nizozemska.

Vyplývá to z analýzy přeshraničních fúzí v ČR od roku 2008 do konce roku 2017, kterou vypracovala poradenská společnost TPA. Celkem do Česka v této době fúzovalo 134 zahraničních firem a z ČR naopak odešlo 108 společností.

Analýza sice potvrzuje rostoucí trend přeshraničních fúzí na českém trhu, je však patrný mírný pokles v roce 2012 proti roku 2011 a pokles počtu započatých fúzí v roce 2016. Naproti tomu v roce 2017 nastal nárůst o patnáct. Důvodem pro tento růst počtu fúzí byl ekonomický růst v celé Evropě.

Většina přeshraničních fúzí je realizována mezi propojenými osobami, za hlavní důvody jejich uskutečnění je proto možno označit restrukturalizaci skupiny, snížení nákladů na řízení a administrativu a synergické efekty ze spojení aktivit. Důvody mohou být také finanční či daňové,“ komentovala důvody přeshraničních fúzí partnerka TPA Group Jana Skálová.

Od roku 2012 až do roku 2016 převažovala v roli sídla nástupnické společnosti Česká republika. V roce 2017 tomu bylo naopak a vzrostl počet záměrů uskutečnit přeshraniční fúzi z Česka směrem do zahraničí.

Nejvíce společností, které formou fúze do ČR přicházejí a v daném státě jako právnická osoba zaniknou, je dlouhodobě ze Slovenska. Od roku 2008 jich bylo celkem 69, nicméně poslední dva roky počet společností ze Slovenska pomalu klesá. Další zemí, jejíž společnosti ve větší míře fúzují do ČR, je Kypr a Nizozemsko. Pro zajímavost v roce 2016 se uskutečnila poprvé fúze ze Slovinska a v roce 2017 z Malty a Velké Británie.

Počet přeshraničních fúzí v letech 2008-2017

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 SUMA
5 10 15 24 20 27 30 36 30 45 242

Zdroj: TPA

ČTK