Rozhovor s Vítem Hlaváčkem, investičním bankéřem etického fondu New Age Fund.

Etický investiční fond. Vznikl letos v lednu a hodlá se zaměřit na investice výlučně šetrné k životnímu prostředí, respektující lidská práva a v nichž je budoucnost automatizace. Zní to možná až příliš idealisticky, to ale Vít Hlaváček odmítá. Naopak, za těmito projekty vidí velký a spolehlivý byznys.

Podle poslední zprávy ČSÚ Češi méně spoří a začali investovat, a to i po malých částkách. Je to trend nebo jen nějaký módní výstřelek, že se teď o investování více mluví v médiích?

Nenazýval bych to přímo jako módní trend, více se zde dá mluvit o všeobecných možnostech zhodnocení peněz. Pokud nemluvíme o produktech, kde stát poskytuje k naspořeným financím státní podporu, termínované vklady a spořící účty se řídí monetární politikou centrálních bank, tudíž je zde prostor velmi omezen. I když se v současné době úroky zvyšují a banky zvedají cenu peněz jak u hypoték, tak spotřebitelských úvěrů, se zhodnocením vkladů zatím k žádným výrazným posunům nedošlo. Proto je investování atraktivnější, neboť vykazuje řádově vícenásobný prostor pro zhodnocení finančních prostředků.

Řekněme, že mám deset tisíc měsíčně volných, které bych dříve dal na termínovaný vklad. Jak s nimi mám začít investovat?

Tady Vás asi zklamu, ale odpověď není takto jednoznačná. Nejprve bych musel zjistit, jaký typ investora jste. Avšak když hovoříte o variantě k termínovaným vkladům, doporučil bych Vám tuto částku rozdělit na menší částky a ty investovat do různých konzervativních variant investičních fondů se zaměřením na dluhopisy, ETF nebo fondy peněžního trhu.

Mluví se o investování do nových technologií, do robotizace, do inovací, do průmyslu 4.0 či do projektů sdílené ekonomiky. Není to jen nafouknutá bublina? Nebo marketingový nástroj, jak přitáhnout lidi k investování?

Pokrok a rozvoj se nedá zastavit, proto bych to jako bublinou nenazýval. Podobné otázky mohly být položeny taktéž při vzniku parního stroje, s ním související železnicí, vznikem šicího stroje, automobilu či letadla a o žádnou bublinu ani marketingový nástroj se nejednalo. Náš produkt je určen jen pro určitou specifickou klientelu, která je již v tomto ohledu zkušená a hledá nadstavbu svých investičních aktivit. Současná generace prožívá technologickou revoluci. Každý den je rychlejší. Jsme obklopeni mnoha informacemi, které dennodenně podvědomě zpracováváme. Když mohu hovořit o portfoliu našeho fondu, jsou v něm zastoupeny společnosti napříč obory od zemědělství, IT, 3D technologií, odpadového hospodářství až po zdroje přírodních surovin, které jsou šetrné k životnímu prostředí, respektují lidská práva a jsou budoucností automatizace výroby i obsluhy.

Co přimělo zakladatele k založení tohoto fondu?

František Bostl patří ke špičce v oblasti ekonomie. Má dlouholeté zkušenosti z finančních trhů a zažil nejen úspěšné roky, ale taktéž ty neúspěšné. Z toho rezonují zkušenosti, které nelze nahradit žádnou přehnanou ideologií, algoritmy či neuváženým rozhodnutím. V tom vidím hlavní příčinu vzniku New Age Fundu, který se liší od ostatních fondů kvalifikovaných investorů především v přístupu k jednotlivým investicím. New Age Fund je především Etickým fondem, který jde svým zaměřením proti proudu, který je zde nastaven ostatními fondovými hráči. Podařilo se založit fond který podpoří myšlenku společensky odpovědného investování. Fond zároveň reflektuje současné i budoucí změny v technologiích, lidské společnosti i v životním prostředí. Fond současně upozorňuje na morální rizika, kterých si investoři při svých investicích nejsou zcela vědomi.

Poslední dobou roste počet FKI. V čem se lišíte od ostatních poskytovatelů?

Fondy kvalifikovaných investorů dávají zakladatelům velký prostor. Některé investují výhradně do zemědělské půdy, jiné do umění, veteránů, archivního vína, Start up společností a podobně nebo vystupují jako klasičtí investoři, kde kapitál slouží k akvizici firem různého odvětví. New Age Fund investuje do cenných papírů výhradně na demokratických rozvinutých trzích, zohledňuje udržitelný rozvoj s ohledem na lepší budoucnost příštím generacím, definuje ekonomiku nového věku, a především každá investice je hodnotovou investicí, která má za cíl dlouhodobý růst, nikoli krátkodobou spekulaci. New Age Fund není produktem pasivního investování, nýbrž je aktivně řízen, kde každé aktivum podléhá rozsáhlé a sofistikované analýze.

Cílová skupina investorů?

Díky snížení zákonné hranice minimální investice na jeden milion korun je cílová skupina velmi široká. V současné době populace strmě bohatne a již disponuje všemi investičními dostupnými instrumenty, mnoho podnikatelů prodává své firmy, či jejich podíly, chtějí si užívat více osobní svobody s pasivním příjmem, a právě fondy kvalifikovaných investorů jim nabízejí nadstavbovou možnost rozvoje vloženého kapitálu. Jaká je dostupnost vašeho produktu? Vzhledem ke skutečnosti, že fond vznikl ve spolupráci s finanční skupinou Conseq, která tu je nejen v roli administrátora fondu, ale je také jeho výhradním distributorem, tudíž je k dispozici všem vázaným i samostatným investičním zprostředkovatelům, kteří mají uzavřenou spolupráci se společností Conseq. Dostupnost našich produktů je velmi široká. Ze strany investora tedy postačí kontaktovat svého finančního poradce, který mu tuto investici může zprostředkovat anebo se přímo obrátit na nás skrze kontaktní formulář na našich webových stránkách.

Nabízíte svým distribučním partnerům nějakou podporu a pokud ano, v jaké formě?

Našim externím partnerům jsme samozřejmě plně k dispozici. Realizujeme setkání po celé republice, účastníme se různých Road shows a investičních fór. Se současnými partnery jsme v intenzivním kontaktu a pro nové zájemce máme na naší webové stránce www.newage-fund.com sekci pro poradce, kde po vytvoření přístupu naleznou patřičné kontakty k získání potřebných informací či vědomostí. Individuální setkání a školení je pro nás samozřejmostí.

Děkuji za rozhovor.