Česká národní banka upozornila, že subjekt vystupující pod názvem Foreign Equities Board, který se na internetových stránkách www.feb-gov.org prezentuje jako orgán dohledu nad finančním trhem v České republice, nemá žádné takové postavení. Tato pravomoc je výhradně svěřena České národní bance.

Informace o osobách oprávněných vykonávat činnost na finančním trhu, které jsou na stránkách www.feb-gov.org uvedeny, jsou nepravdivé,“ uvedla centrální banka. Oprávnění subjektů poskytovat finanční služby v České republice si lze ověřit v seznamech regulovaných a registrovaných subjektů zveřejněných na webu České národní banky.

ČNB určuje měnovou politiku, vydává bankovky a mince, řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank. Vykonává také dohled nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, penzijním připojištěním, družstevními záložnami, institucemi elektronických peněz a devizový dohled.

ČTK