Komora daňových poradců by upřednostnila zjednodušení nynějšího zákona o dani z příjmu, než úplně nový zákon. Ten připravuje v současnosti ministerstvo financí. Vyplývá to z vyjádření komory pro ČTK. Stávající zákon není ve všech směrech podle komory špatný a jeho případné nedostatky stačí odstranit novelou. Komora také kritizuje přípravu nové normy, kdy se na jeho přípravě od počátku nemůže podílet odborná veřejnost. Ministerstvo financí v reakci uvedlo, že nový zákon je třeba a že přinese zjednodušení.

V novém zákonu o dani z příjmu chce MF zrušit většinu daňových výjimek, systém zjednodušit a odstranit přebytečnou administrativu. „Cílem projektu nového zákon je přinést skutečné zjednodušení. Kromě revize a slučování výjimek bude MF navrhovat například zásadní zjednodušení v oblasti odpisování, po kterém volá odborná i podnikatelská veřejnost,“ uvedl mluvčí úřadu Michal Žurovec. Upozornil, že současný zákon byl již více než sto padesát krát novelizován a je více něž sedmkrát delší proti původnímu znění, To podle úřadu vedlo k tomu, že systém zdanění příjmů je velmi složitý a nepřehledný, jak vyplývá i z kontrol Nejvyššího kontrolního úřadu.

Myslím si, že není zcela fér argument počtem novel stávajícího zákona. Pokud se podíváte na novely schválené v minulém či předminulém roce, jsem přesvědčen, že valná většina z nich by byla přijata a schválena i v případě, kdyby zde byl nový zákon o daních z příjmů. Jde totiž o změny, které jsou vyvolány částečně změnami v jiných právních předpisech, částečně harmonizačními změnami a v neposlední řadě jde i o politické změny, o které se politici rozhodně ochudit nenechají,“ uvedl člen Prezidia Komory daňových poradců Jiří Nesrovnal.

Zároveň podle něj ne všechno je v zákoně špatné. „Například obecný princip a systém přechodu z výsledku hospodaření na základ daně z příjmu právnických osob je v současném zákoně jednoduchý, praktický a dobře realizovatelný při sestavování daňového přiznání,“ uvedl. Problematická je naopak podle komory oblast majetku, včetně odpisů.

Dalším probléme podle Nesrovnala je, že do přípravy především v počátečních fázích je málo zapojována odborná veřejnost a zástupci podnikatelů. „Takový projekt by měl být od počátku otevřeně a dlouhodobě diskutován. Neplatí, že jakýkoliv zákon bude vždy lepší než ten současný,“ uvedl.

Žurovec ovšem uvedl, že před otevřením legislativního procesu je nezbytné, aby bylo na úrovni představitelů koaliční vlády dosaženo rozhodnutí o zrušení, změně či sloučení konkrétních výjimek, které obsahuje současná právní úprava. „Ze zkušeností MF plyne, že takto citlivé téma, jakým je nezbytný audit výjimek, není možné od počátku konzultovat na široké platformě. Naopak je nezbytné, aby bylo nejprve dosaženo politického konsensu, z něhož bude v dalších debatách možné vycházet,“ řekl.

Celkově by podle Nesrovnala bylo lepší místo revolučních změn víc naslouchat praxi a odstraňovat problémy, se kterými se oblast daně z příjmu potýká. „Legislativně teoreticky dokonalá, ale nepraktická norma zjednodušení nepřinese,“ uvedl.

ČTK