Na tuzemském trhu působí celá řada nadnárodních firem, které operují takřka po celém světě. České firmy spolupracují se zahraničními partnery a některé z nich působí globálně. Čím více roste zahraniční obchod, tím větší je i poptávka po jazykově vybavených zaměstnancích. Nejen vysokoškolští studenti tíhnou k výuce v cizím jazyce. Zájem o studium v angličtině roste také v rámci MBA studia.

Motivace ke studiu alespoň v jednom z cizích jazyků je jasná – student vylepší svou slovní zásobu, v praxi se setká s odbornou terminologií svého oboru a získá větší jistotu při komunikaci v daném jazyce. Jednou z možností, jak se ke studiu v cizím jazyce dostat, je odjet do zahraniční. To si ale můžou dovolit spíše středoškolští nebo vysokoškolští studenti, manažery limituje čas a pracovní povinnosti, a proto volí spíše online formu zdokonalování svých znalostí. „V případě MBA programů v anglickém jazyce se však nejedná pouze o jazykové benefity typu rozšíření slovní zásoby, lepší využívání jazyka a plynulejší komunikace. Jde o komplexní odborné studium, díky kterému hlouběji proniknete do oboru, získáte důležité pracovní i osobní kontakty, kvalitně se připravíte na praxi, a především se budete rozvíjet v širokém mezinárodním kontextu,“ říká Kester Osahenye, lektor online MBA oboru Marketing Management and International Business na institutu CEMI.

V České republice je velká poptávka po nejmodernějších způsobech výuky. Mezi nejdůležitější aspekty při výběru té správné školy patří také jazyk, ve kterém je výuka vedena. „Velká část našich studentů pracuje v nadnárodních firmách a korporacích a přirozeně také o studium MBA v angličtině projevují zájem cizinci žijící a pracující dlouhodobě v naší zemi,“ uvádí ředitel institutu CEMI Štěpán Mika.

Co se týče profesních titulů, MBA titul patří mezi ty nejvyhledávanější, i vzhledem k tomu, že je v mnoha nadnárodních firmách považován za jakýsi vzdělávací standard pro manažerské pozice, a jeho obliba roste i v ČR. „Pro zahraniční firmy jsou české akademické tituly často nepřehledné a nebývají zárukou požadovaných (zejména praktických) znalostí a dovedností, naopak u MBA vzdělání zahraniční firmy vědí, co mají od držitelů těchto titulů očekávat. A obzvláště si cení MBA absolventů, kteří v angličtině vystudují obory zaměřené na mezinárodní byznys,“ říká Mika.

CEMI (Central European Management Institut)

Institut CEMI byl založen v roce 2011 s cílem poskytovat kvalitní online MBA a LLM vzdělání na evropské úrovni. Studium trvá 1 rok a je dostupné především studentům z České a Slovenské republiky. Všechny česky vyučované MBA a LLM obory na CEMI jsou navrženy a přizpůsobeny potřebám českých a slovenských studentů a také místnímu trhu práce. MBA programy v angličtině jsou celosvětově využitelné a jsou vyučovány mezinárodním týmem lektorů. S více než 1 500 klienty patří mezi nejvýznamnější a největší poskytovatele MBA a LLM studia ve střední Evropě. V rámci průzkumu efektivity vzdělávání manažerů byl agenturou IPSOS vyhodnocen institut CEMI jako instituce poskytující nejefektivnější MBA studium při zaměstnání. Institut CEMI od roku 2012 realizuje vlastní stipendijní program pro handicapované studenty, v jehož rámci již poskytl stipendia na MBA a LLM studium v celkové výši více než 2 miliony korun. V květnu 2018 institut CEMI získal díky splnění náročných kritérií týkajících se kvality výuky, lektorů a vzdělávacích postupů prestižní mezinárodní akreditaci ASIC. Více informací naleznete na www.cemi.cz.