Počet takzvaných nespolehlivých osob v registru Finanční správy výrazně stoupá. Zatímco v loňském srpnu jich přibyla necelá stovka, letos to bylo téměř desetkrát tolik.

Od 1. července loňského roku vede Finanční správa registr takzvaných nespolehlivých osob. Zákon dává správci daně možnost takto označit podnikatele (fyzickou či právnickou osobu), pokud porušením svých povinností na DPH ohrožuje řádnou správu a výběr daně z přidané hodnoty, a to přesto, že nejsou plátci DPH. Do registru nespolehlivých osob se lze dostat kvůli zdánlivě drobnému pochybení – například neplacení DPH v určité výši – spíše výjimečně. „Podle našich zkušeností jsou důvody zápisu do registru vážné. Jedná se o dluhy na DPH, které přesahují 50 tisíc korun po dobu tří měsíců, prokázaná nebo důvodná podezření z páchání daňových podvodů či vystavení fiktivního daňového dokladu na plnění, které se nikdy nestalo,“ vysvětluje Vlastimil Sojka, daňový poradce a jednatel společnosti KODAP. Neplátce může dlužit na DPH například z titulu své dřívější registrace plátce DPH nebo jako identifikovaná osoba (je plátcem DPH jen pro přeshraniční plnění, v České republice zůstává neplátcem).

V registru je ke dni 26.9.2018 celkem 7 437 fyzických či právnických osob. Z toho 1 133 jich je v likvidaci. Řada podnikatelů přitom o jeho existenci nemá ani potuchy. Vystavují se tak riziku, že pokud budou s nespolehlivou osobou obchodovat, bude se zvýšenou intenzitou zkoumat, jestli byl obchod skutečný nebo fiktivní, jestli ve hře nebyly nelegální peníze a další.

Strmý nárůst v posledních měsících lze přičítat tomu, že si finanční úřady na tento institut již zvykly. Zároveň může mít vliv i fakt, že řízení o prohlášení nespolehlivé osoby nejsou vždy krátká, zejména je-li podáno odvolání.

Registr nespolehlivých osob souvisí s institutem nespolehlivý plátce, který funguje již od roku 2013. U tohoto „starého“ seznamu ale evidovaní podnikatelé objevili cestu, jak se z něj dostat. „Nespolehliví plátci DPH zrušili registraci k  DPH a následně s nějakým časovým odstupem požádali opět o registraci k DPH a punc „nespolehlivosti“ byl odstraněn,“ říká Vlastimil Sojka ze společnosti KODAP. Z toho důvodu vznikl „nový“ přehled nespolehlivých osob – neplátců DPH, který zachovává historii původně problematického plátce. Zrušení registrace k DPH nespolehlivého plátce je totiž jeden z titulů pro zápis do seznamu nespolehlivých osob.

Nespolehlivá osoba se může stát opět spolehlivou na žádost, pokud již pominuly důvody nespolehlivosti. „Takovou žádost lze efektivně podat nejdříve po uplynutí jednoho roku od prohlášení nespolehlivosti za podmínky, že nedochází k porušování povinností včetně výše nedoplatku na DPH,“ dodává Vlastimil Sojka ze společnosti KODAP.

Zdroj: Finanční správa