Platební morálka v Evropě se od roku 2014 zlepšuje. Počet pozdě uhrazených nebo nezaplacených faktur se snížil z 23 na 21 procent. Průměrné zpoždění plateb je letos 20 dní po splatnosti, v Česku je to 17 dní. Zákazníci z ČR, kde neplatí včas 20 procent, se letos společně s Poláky a jejich 21 procenty řadí k těm rychlejším. Vyplývá to z mezinárodního průzkumu platební morálky pro inkasní agenturu EOS KSI.

Nejvýrazněji vnímají zlepšení firmy ve východní Evropě. V západní Evropě v poctivosti dominuje Dánsko (15 procent neplatí včas). Ve většině států se platební morálka zlepšila. „V ČR je míra včasně splacených pohledávek podobná jako loni. Mírné zlepšení nastalo u klientů z řad spotřebitelů, a to z 19 procent nezaplacených účtů na 17 procent. Naopak statistiky neuhrazených pohledávek zvyšují firmy, s placením si jich dává na čas 21 procent,“ uvedl jednatel EOS KSI Vladimír Vachel.

Nejméně zodpovědní zákazníci jsou na západ od ČR ve Velké Británii (25 procent), na východ pak na Slovensku (27 procent), v Rumunsku (26 procent) a v Řecku (26 procent).

Vliv na platební morálku mají také termíny pro splatnost faktur. „Čím delší dáte zákazníkovi prostor k prodlevám, tím větší je pravděpodobnost nezaplacení například z důvodu zapomenutí. Evropské firmy letos přistoupily ke snížení splatnosti na 34 dní. České společnosti naopak splatnosti prodloužily z 37 na 39 dní, což se jim z dlouhodobého hlediska může vymstít,“ dodal Vachel.

Průměrné zpoždění plateb za zboží a služby je v Evropě 20 dní po určené splatnosti, v Česku je to 17 dní. Česká republika se tak i letos řadí mezi země s nejkratším zpožděním společně se Švýcarskem, Ruskem a Francií. Nejdéle firmy na zaplacení svých účtů čekají ve Slovinsku (30 dní).

Evropské společnosti jsou v očekávání letos pozitivnější než loni. Ve východní Evropě zlepšení platební morálky čeká až 27 procent firem, v Česku 25 procent. Výzkum mezi evropskými podnikateli tedy nesignalizuje ekonomické problémy v blízké době, upozornil Vachel. Průměrně zlepšení očekává každá čtvrtá firma v Evropě. Výjimkou je Německo, kde je pětina firem ohledně budoucího vývoje platební morálky skeptická.

Skupina EOS uskutečnila průzkum platební morálky ve spolupráci s Kantar TNS na jaře roku 2018. Dotázala se ve 3400 firmách ze 17 evropských zemí (Německa, Velké Británie, Francie, Belgie, Švýcarska, Ruska, Polska, Španělska, Dánska, Rumunska, Řecka, Bulharska, Chorvatska, Slovinska, Maďarska, Česka a Slovenska). V každé zemi bylo 200 firem dotazováno na všechny aspekty spojené s platebními transakcemi a obecně na ekonomické trendy v dané zemi.

ČTK