Nehod na železničních přejezdech v letech 2013 až 2017 neubylo, ačkoli bylo na zvýšení jejich bezpečnosti v tomto období vydáno přes 2,6 miliardy korun. Vyplývá to z prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu. Podle něj tak byla Česká republika v bilanci nehod jednou z nejhorších zemí v Evropě.

Ministerstvo dopravy tvrdí, že vznikly materiály o rizikových místech na železnici a o financování jejich zabezpečení. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) prý každoročně vytipovává desítky přejezdů vhodných k zabezpečení. Česká železniční síť patří k nejhustším v Evropě.

V roce 2013 se stalo na železničních přejezdech 165 nehod a loni 159, obdobné počty nehod byly zaznamenány i v letech mezi tím, přičemž v průměru při nich zemřelo 35 lidí ročně. „Na milion obyvatel tak připadaly v České republice tři úmrtí na železničních přejezdech. Pro srovnání: v Polsku na stejný počet obyvatel připadalo 1,4 úmrtí, v Bulharsku 0,5 a v Německu 0,4 úmrtí,“ uvedli kontroloři. Česko je tak co do počtu obětí nehod na přejezdech nejhorší v Evropě.

NKÚ se při kontrole týkající se bezpečnosti železničního provozu a cestujících zaměřil mimo jiné na to, jak byly za peníze, které ministerstvo dopravy a Státní fond dopravní infrastruktury přidělily Správě železniční dopravní cesty (SŽDC), přejezdy zmodernizovány a zrekonstruovány, což mělo snížit počet nehod. Z více než 2,6 miliardy korun, které SŽDC dostala na zajištění bezpečnosti přejezdů, bylo přes 900 milionů korun z Evropské unie.

Podle zjištění NKÚ ministerstvo ani SŽDC ale nezpracovaly žádný materiál, ve kterém by komplexně řešily nejrizikovější přejezdy, stanovily časový harmonogram jejich odstraňování a definovaly potřebné peníze. SŽDC v roce 2016 aspoň vytvořila materiál, ve kterém posuzovala zhruba třetinu z 340 přejezdů na železničních koridorech, z nich vybrala 24 nejrizikovějších přejezdů, jejichž řešení se v době kontroly připravovalo.

Ministerstvo dopravy s tím ale nesouhlasí. Podle jeho tiskového oddělení předložilo vládě v roce 2008 analýzu rizik v bezpečnosti železničního provozu s důrazem na mimořádné události na přejezdech. Financování akcí, které vedly k zajištění bezpečnosti železničního provozu, bylo v té době v harmonogramu výstavby dopravní infrastruktury v letech 2008 až 2013 a v roce 2016 pak byla zpracována analýza zvýšení bezpečnosti úrovňových přejezdů na koridorech. „V rámci této analýzy bylo prověřeno 109 stávajících železničních přejezdů (s předpokládanými investičními náklady ve výši 7382,9 mil. korun), ze kterých bylo vyhodnoceno 24 přejezdů jako prioritních k přednostnímu řešení (s investičními náklady ve výši 1872,4 mil. Korun),“ sdělilo ČTK tiskové oddělení ministerstva.

Informace ministerstva potvrdili i železničáři. Podle nich jsou tuzemské statistiky nehod na přejezdech zapříčiněny především neukázněnými řidiči a nikoli nedostatečným zabezpečením. SŽDC tvrdí, že každoročně spolu s policií vytipovává desítky železničních přejezdů, které vyžadují modernizaci.

SŽDC se zároveň snaží snižovat počet přejezdů na tuzemské síti. Naplánováno zatím je, že po roce 2020 by mělo zmizet minimálně šest přejezdů, které budou nahrazeny mimoúrovňovým křížením. Další desítky přejezdů budou doplněny o závory.

SŽDC podle NKÚ zadala v letech 2013 až 2017 na zvyšování bezpečnosti přejezdů 78 veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou 2,5 miliardy korun, přičemž nabídkové ceny vybraných uchazečů činily 2,458 miliardy korun. Soutěží se zúčastňoval málo uchazečů, v průměru tři, a nabídkové ceny některých uchazečů vycházely z nabídky vybraného uchazeče, což mohlo negativně ovlivnit hospodárnost nákladů na realizaci akcí, doplnil NKÚ.

ČTK