Dokončení rozhovoru s Janem Konopáskem, jednatelem firmy Umbrella Services.

Kolik autobusů jezdí na trase FlixBusu Praha – Liberec, kterou zajišťujete? S kolika zaměstnanci?

V současné době jsou nasazeny tři autobusy na lince Praha – Liberec. Každý autobus má stabilní posádku, skládající se ze dvou řidičů, kteří se na přiděleném autobusu střídají. To znamená, že linku Praha – Liberec obsluhujeme se šesti řidiči. V případě potřeby však vypomáhají i ostatní řidiči, přidělení obvykle na jinou činnost.

Je pro vás těžké získávat řidiče v dnešní době velmi nízké nezaměstnanosti? Co všechno musí splňovat?

Téma nedostatku řidičů je mediálně velmi známé. Ano, ani my nejsme výjimkou a neustále řešíme potřebu řidičů. Na druhou stranu ale musím říct, že právě na místo řidiče na výše uvedenou linku, kterou provozujeme jako Buspartner společnosti FlixBus, se u nás ve firmě vede pořadník a tato pozice je mezi řidiči vnímána jako prestižní.

Jakým dalším firmám se ještě věnujete?

V současnosti jsem dále spolumajitelem společnosti Excellent trans services, která se zabývá nákladní kamionovou dopravou a skladováním v logistickém areálu společnosti Umbrella Services.

Jak vidíte situaci v dopravě z vašeho pohledu? A to jak autobusovou, tak nákladní?

Situace v dopravě je jako již několik let, alespoň co já si pamatuji, velmi nestabilní. Na vliv vývoje i aktuálního stavu se podílí velké množství faktorů. Ať už se jedná o faktory legislativní, geopolitické, čistě politické nebo obchodně politické. I příroda ji umí výrazně ovlivnit. Doprava tu byla, je a bude. Se zvyšujícími se potřebami obyvatelstva se ruku v ruce rozvíjí i doprava. Ten, kdo bude dělat nákladní nebo i autobusovou dopravu srdcem a dobře, má i v budoucnu co dělat.

Jak moc se podle vás změnilo podnikatelské prostředí u nás? Jak se díváte z vašeho pohledu na sdílenou ekonomiku? Lze ji využít také v dopravě?

Podnikatelské prostředí se mění neustále. Je to přirozený vývoj a běh. Jediné, co vnímám stále častěji jako měnící se a ovlivňující náš byznys, jsou neustále se zpřísňující předpisy a přizpůsobování se jiným okolním ekonomikám, které však pracují v jiných podmínkách. Zároveň s tím souvisí i enormní nárůst byrokracie, která již dnes zabere více než polovinu mého pracovního času. K tomu nesmíme zapomenout i na nárůst režijních nákladů na byrokracii vynaložených.

Pomůže podle vás sleva na jízdném k podpoře hromadné dopravy u nás?

Věřím, že ano.

Přemýšlíte také o expanzi vašich služeb do jiných krajů nebo i zemí?

Neustále se snažím myslet jak na stabilitu mých společností, tak i na jejich rozvoj. V případě, že se však naskytne možnost takové expanze, budu ji zvažovat.

Jaký dopravní prostředek je pro vás nejpříjemnější? Jak si nejvíce odpočinete?

Nejvíc využívaný dopravní prostředek je pro mě můj osobní automobil, nejpříjemnější je ale mé kolo. Na něm totiž mohu jezdit tam, kde to mám rád. V přírodě, a to je de facto i odpověď na druhou otázku.

Děkuji za rozhovor.