Narůstá využívání platforem sociálních médií pro nákupy a mileniálové se stávají významnou nákupní silou, identifikoval pravidelný průzkum nákupních trendů Accenture Holiday Shopping Survey

Dvanáctý každoroční průzkum společnosti Accenture týkající se nakupování zjistil, že za nákupy na svátky (Den díkuvzdání a Vánoce) budou američtí spotřebitelé letos utrácet více; nejvíce plánují utrácet mileniálové. Ti také podle průzkumu více hledí na kvalitu potravinářského zboží a při nákupech zohledňují postoj dané společnosti k otázkám inkluze a diverzity.

On-line průzkum mezi patnácti sty americkými spotřebiteli zjistil, že Američané na letošní svátky v průměru vydají 658 dolarů, v porovnání s loňským rokem, kdy to podle průzkumu bylo 632 dolarů. Devět z deseti respondentů uvedlo, že plánují utratit stejně (53 procent) nebo více než v minulém roce (36 procent), a pouze 11 procent plánuje utratit méně. Starší mileniálové plánují v průměru utratit 779 dolarů, větší výdaje plánují i mladší mileniálové: v porovnání s generací baby boomers jich plánuje vyšší výdaje čtyřikrát více (49 procent versus 13 procent).

Výzkum též zjistil, že praktiky obchodníků v oblasti inkluze a diverzity – s ohledem na věk, pohlaví, etnikum, zdravotní postižení atd. – hrají v nákupním rozhodování mileniálů významnou roli. Poznatky z výzkumu ukazují, že pokud mezi prioritami obchodníka nefiguruje inkluze a diverzita, půjdou mileniálové utratit své peníze ke konkurenci, která tyto hodnoty prosazuje: 

  • 54 procent dotazovaných mladších mileniálů si myslí, že obchodníci mají v oblasti diverzity zastávat určité hodnoty v širším sociálním a politickém měřítku.
  • 51 procent mladších mileniálů bude pravděpodobněji nakupovat u takového obchodníka, který bude tyto hodnoty prosazovat.
  • Mileniálové pravděpodobněji upřednostní tu značku, která prosazuje inkluzi a diverzitu ve svých nabídkách a v reklamě (v průzkumu to uvedlo 70 procent mladších mileniálů a 69 procent starších mileniálů), dále budou danou značku preferovat na základě svých zkušeností s ní v kamenném obchodě (66 procent mladších a 72 procent starších mileniálů), na základě rozsahu sortimentu (68 procent mladších a 70 procent starších mileniálů) a postoje k ochraně životního prostředí (61 procent mladších a 57 procent starších mileniálů).
  • 31 procent mladších mileniálů považuje diverzitu na pracovišti – s ohledem na personální obsazení – za důležitý atribut při rozhodování o tom, kde nakupovat.

Náš výzkum ukazuje, že generace mileniálů má ohledně postoje obchodníků v otázkách inkluze a diverzity vysoká očekávání a tyto hodnoty ovlivňují jejich rozhodovací proces při výběru značky,“ řekla Jill Standishová, senior výkonná ředitelka a šéfka divize maloobchodní praxe v Accenture. „Místní i nadnárodní maloobchodní prodejci nabízejí své produkty různým zákaznickým skupinám, a proto musejí mít vhodný positioning značky, komunikaci o značce i výběr sortimentu. K tomu bude potřeba výrazněji založit rozhodování na lokálních podmínkách, ale také využívat analytické nástroje, které obchodníkům umožní vytvořit si podrobný obrázek o jejich zákaznících.“

Zdroj: Accenture