Češi jsou v mnoha ohledech velice tolerantní. Nevadilo by jim mít za souseda Roma nebo Vietnamce, schvalují instituci registrovaného partnerství. Více jak polovina z nich ale někdy byla svědkem diskriminace.

Pojem migrace je v české společnosti vnímán negativně, lidé se bojí teroristického útoku (48 procent dotázaných) a nelegální migranty by odmítali i za případného použití násilí (72 procent respondentů). Méně tolerantní jsou Češi na trhu práce, 56 procent z nich zastává názor, že český občan by měl mít při žádosti o práci přednost před osobou jiného etnika. Vyplývá to z aktuálního průzkumu projektu Absolut Tolerance, který zpracovala agentura Rondo Data.

Více jak polovina Čechů byla někdy svědkem diskriminace. S jinými etniky ve společnosti nemají problém

Většině oslovených by nevadilo, kdyby byl jejich soused jiné etnické příslušnosti, například Rom nebo Vietnamec (rozhodně nevadilo uvedlo 23 procent, spíše nevadilo 47 procent respondentů), nebo kdyby to byl jejich spolupracovník (rozhodně nevadilo 33 procent, spíše nevadilo 48 procent respondentů),“ říká Dagmar Rychterová za projekt Absolut Tolerance, u jehož příležitosti byl průzkum realizován.

Čechům také nevadí, pokud by jim jejich dítě oznámilo, že chce uzavřít sňatek s osobou jiného etnika, přáli by mu štěstí (42 procent), menšímu procentu by to vadilo, ale jeho rozhodnutí by tolerovali (41 procent) a dalším by to vadilo a snažili by se mu to rozmluvit (17 procent). Valná většina z nich také podporuje inkluzivní vzdělávání dětí jiného etnika v českých školách. Ty by se dle jejich názoru měly vzdělávat ve společné třídě s českými dětmi bez rozdílu (83 procent). Tolerantní jsou Češi i co se týče náboženského vyznání, u kterého by měl mít každý možnost svobodné volby (77 procent). Navzdory těmto výsledkům však bylo 51 procenta respondentů někdy svědkem diskriminace, ať už na základě barvy pleti, náboženství, pohlaví, jazyka, věku nebo politických názorů.

Tolerance u české populace naopak chybí v souvislosti s pracovním trhem. Češi se bojí, že jim občané jiného etnika budou brát práci. Z toho důvodu si myslí, že by měl mít občan České republiky na trhu práce přednost před osobou jiného etnika (56 procent),“ říká Tomáš Kučera z Rondo Data. Zaměstnavatel by tak měl při výběrovém řízení upřednostnit Čecha, i když by jeho schopnosti a kvality byly nižší. 70 procenta Čechů vnímá pojem „migrace“ negativně, téměř polovina se obává teroristického útoku.

Průzkum na vzorku 2 000 respondentů ve věku 18-65 let realizovala pro projekt Absolut Tolerance společnost Rondo Data, která se zaměřuje na průzkumy veřejného mínění a výzkumy trhu.

Kompletní výsledky průzkumu Absolut Tolerance

Vadilo by Vám, kdyby byl Váš soused jiné etnické příslušnosti? (Vietnamec, Rom…)

Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne
9,44 procenta 20,92 procenta 46,67 procenta 22,97 procenta

Vadilo by Vám, kdyby byl Váš spolupracovník jiné etnické příslušnosti? (Vietnamec, Rom…)

Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne
5,93 procenta 12,38 procenta 48,40 procenta 33,30 procenta

Vaše dítě by Vám oznámilo, že chce uzavřít sňatek s osobou jiné etnické příslušnosti. Jak byste reagoval/a?

Vadilo by mi to, snažil/a bych se mu to rozmluvit Vadilo by mi to, ale jeho rozhodnutí bych toleroval/a Nevadilo by mi to, přál/a bych mu štěstí
17,25 procenta 40,59 procenta 42,16 procenta

Jaký máte názor na inkluzivní (společné) vzdělávání dětí jiného etnika?

Jsem pro, děti žijící v Česku by se měly vzdělávat ve společné třídě bez rozdílu Jsem proti, děti jiného etnika by se měly vzdělávat v oddělených třídách
82,80 procenta 17,20 procenta

Měl by mít občan ČR na trhu práce přednost před osobou jiného etnika?

ANO NE
56,48 procenta 43,52 procenta

Myslíte, že jsou v ČR na současném trhu práce osoby jiného etnika

Diskriminovány Zvýhodňovány Necítím žádný rozdíl v diskriminaci či zvýhodňování
15,52 procenta 30,31 procenta 54,28 procenta

Vaše dítě by Vám oznámilo, že je homosexuálního sexuálního zaměření, vadilo by Vám to?

ANO NE
35,61 procenta 64,39 procenta

Měl by mít pár stejného pohlaví možnost adoptovat a vychovávat dítě?

ANO NE
65,23 procenta 34,77 procenta

Schvalujete instituci registrovaného partnerství u homosexuálních párů?

Ano Ano, ale bez možnosti svatby v kostele Ne
59,05 procenta 22,86 procenta 18,09 procenta

Jak vycházíte s osobami, o kterých víte, že jsou homosexuálové?

Úplně stejně, jak s ostatními Ne moc dobře, lépe vycházím s heterosexuály S homosexuály nevycházím dobře vůbec, nemohu je vystát S homosexuály vycházím lépe než s heterosexuály
82,38 procenta 8,65 procenta 4,20 procenta 4,77 procenta

Myslíte si, že by lidí v ČR měli mít možnost svobodné volby náboženského vyznání?

Ano Ne Nevím
77,29 procenta 4,77 procenta 17,93 procenta

Byl/a jste někdy svědkem diskriminace? (na základě barvy pleti, náboženství, pohlaví, jazyka, věku, politických názorů…)

Ano Ne Nevím
51,49 procenta 28,11 procenta 20,40 procenta

Myslíte si, že by měl stát v rámci bezpečnosti monitorovat náboženské a politické vyznání občanů?

Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Nevím
14,89 procenta 24,12 procenta 23,28 procenta 10,91 procenta 26,80 procenta

Obáváte se teroristického útoku v ČR?

Ano Ne Nevím
47,93 procenta 32,04 procenta 20,03 procenta

Jak vnímáte pojem „migrace“?

Pozitivně, myslím, že je dobré mixovat kultury pro naše obohacení Pozitivně, Evropa vymírá a potřebujeme migranty pro zajištění málo atraktivních pozic nebo pozic, kde chybí odborníci (uklízeči, manuální, pomocné a dělnické práce, lékaři..) Negativně, bojím se zejména o svoji bezpečnost a bezpečnost mých dětí
3,72 procenta 4,61 procenta 44,05 procenta
Negativně, bojím se, že v Evropě zavládne vláda Islámu Negativně, nejvíce se bojím, že mi migranti seberou práci Neutrálně, ani pozitivně, ani negativně
23,86 procenta 1,84 procenta 21,92 procenta

Mělo by Česko odmítat nelegální migranty i za případného použití násilí?

ANO NE
71,89 procenta 28,11 procenta