Jakou otázku při přijímacím pohovoru považují Češi za nejhorší? Dle šetření personální agentury Grafton Recruitment je to: „Kde se vidíte za 10 let?“ Uchazečům vadí i dotazy týkající se rodinného stavu, dětí či sexuální orientace. Protože jde o oblasti, na které se personalisté nesmějí ptát, je možné je dle odborníků z Grafton Recruitment ponechat bez odpovědi. Připravit by se naopak měli na otázky související s jejich silnými a slabými stránkami či motivací pracovat v dané společnosti.

U přijímacího pohovoru se mohou uchazeči setkat s celou škálou otázek, a to od těch standardních předpokládaných až po ty poněkud zvláštní. Některé mají uchazeče záměrně vyvést z komfortní zóny, jiné zkoumají logické uvažování nebo rychlost úsudku. „Na všechny otázky se snažte odpovídat stručně, pozitivně a pravdivě,“ doporučuje Jitka Součková, marketingová manažerka Grafton Recruitment. Některé otázky jsou ale bohužel personalisty položeny bez jakéhokoliv důvodu, nejsou relevantní, etické, anebo dokonce legální.

Pozor na zakázaná témata

Z průzkumu vyplývá, že pětina respondentů je nespokojena s otázkami na rodinný stav, věk nebo počet dětí. Na tyto otázky se ovšem personalisté nesmějí ptát. Podle zákoníku práce nesmí při přijímacím pohovoru zaznít ani dotazy na zdravotní stav a těhotenství, na sexuální orientaci, víru a politické smýšlení, ani na rodinnou a osobní situaci uchazeče. Otázkám typu „Máte děti?“, „Jste svobodný?“, „Kdo vám bude hlídat děti v době nemoci?“, „Plánujete jít na mateřskou?“ a podobně se tedy uchazeči mohou s upozorněním na daný fakt vyhnout.

Celých 18 procent respondentů se během svých přijímacích pohovorů setkalo i s otázkami, které považovali za nevhodné či dokonce urážlivé. „Dotazy na velikost poprsí, četnost návštěv WC během směny, názory na prezidenta Zemana či počet přátel opravdu nejsou relevantní a je zcela na místě, personalistu, který daný dotaz klade, na tuto skutečnost upozornit,“ radí Jitka Součková.

Připravte se na základní otázky

Za nejhorší otázku u přijímacího pohovoru označilo 17 procent respondentů dotaz, kde se vidí za 10 let. Tato otázka je však u odborníků na nábor zaměstnanců velmi oblíbená, jejím prostřednictvím se mohou dozvědět, jaké má uchazeč profesní ambice a cíle. Proto by se na ni měli uchazeči dopředu připravit. A nejen na ni. „Na seznam neoblíbených dotazů se v našem šetření dostaly i další relevantní otázky. I když je 22 procent respondentů považuje za hloupé a neprofesionální, na pracovní pohovor patří a uchazeči by si měli promyslet, jak na ně odpoví. S velkou pravděpodobností na ně budou odpovídat u většiny pracovních pohovorů,“ říká Jitka Součková.

Jedná se zejména o tyto dotazy:

  • Proč právě naše firma?“ Těmito otázkami ověřují personalisté skutečný zájem uchazečů o práci v dané firmě. Uchazeč by měl být na pohovor dobře připravený, měl by vědět jaké produkty či služby firma nabízí, jací jsou hlavní konkurenti a co konkrétně jej láká.
  • Jaké jsou vaše silné a slabé stránky?“ Otázky na sebehodnocení jsou u odborníků na nábor zaměstnanců oblíbené, u uchazečů však přímo naopak. Často je to dáno tím, že si na takové otázky nedokáží sami odpovědět. Schopnost sebehodnocení a vlastní analýzy je však pro personalisty důležitá. Od uchazečů se očekává především upřímná odpověď.
  • Jaký plat byste si představoval/a?“ Uchazečům se doporučuje neodpovídat jedním konkrétním číslem, ale spíše rozpětím, o kterém se bude moci v případě přijetí vyjednávat. Důležitá je také orientace v mzdových podmínkách dané pozice.
  • Proč jste skončil/a v předchozích zaměstnáních?“ Personalisté zjišťují důvody vedoucí ke změně, aby se zaměstnavatel případně mohl vyhnout obdobnému problému. Uchazeči by se měli zdržet jakékoli kritiky svého současného/minulého zaměstnavatele, svých kolegů nebo poměrů ve firmě. Odpovědi by měly být vždy diplomatické, ale pravdivé.

O šetření
Šetření bylo realizováno v průběhu měsíce října s pomocí dotazníkového šetření mezi 504 uchazeči o práci.

O Grafton Recruitment Czech Republic

Grafton Recruitment, s.r.o. byla založena v roce 1994 a v současné době je zastoupena 14 pobočkami po celé ČR: v Praze, Brně, Jihlavě, Ostravě, Ústí nad Labem, Českých Budějovicích, Plzni, Zlíně, Liberci, Olomouci, Hradci Králové a Kolíně. Grafton Recruitment nabízí efektivní řešení v otázkách náboru, ať už se jedná o jednorázové vyhledání zaměstnance nebo velkoobjemové nábory pro soukromý i veřejný sektor. Specializuje se dále na agenturní zaměstnávání formou dočasného přidělování. Připravuje také na míru řešení outsourcingu nebo kompletní zajištění servisu náboru řízením celého procesu jako hlavní dodavatel. Patří rovněž mezi přední poskytovatele outplacementových služeb a poradenství nebo výběru zaměstnanců pomocí assessment center, speciálních testů a dodatečně nabízí poradenský servis v oblasti lidských zdrojů. Více na www.grafton.cz.