Zatímco spotřebitelé v posledních třech letech výrazně zlepšovali svou platební morálku, u firem a podnikatelů se situace dlouhodobě nemění. V negativním Registru IČ, který eviduje pouze informace o závazcích po splatnosti firem a podnikatelů, eviduje sdružení Solus šedesát tisíc podnikajících subjektů.

Ty měly vůči členským společnostem závazky po splatnosti téměř 6,2 miliardy korun. Jde o podobná čísla jako loni.

V absolutním vyjádření pochází nejvíce firem a podnikatelů s evidovanou informací o závazku po splatnosti z Prahy. Tam eviduje Registr IČ více než 14 tisíc subjektů. Relativně k celkovému počtu evidovaných firem a podnikatelů v daném kraji je situace v krajích velmi podobná té, kterou Solus registruje u spotřebitelů. Nejvyšší hodnota indexu rizikových firem je v Ústeckém kraji (3,2 procenta), nejméně pak ve Zlínském kraji a na Vysočině.

Řízení rizika u služeb poskytnutých podnikatelům je stejně důležité jako u spotřebitelů. Sice zde nejsou tak přísně nastaveny požadavky legislativy na prověření bonity, ale průměrný dluh na jeden záznam je řádově vyšší, mírně nad hranicí 100 tisíc korun,“ uvedl tajemník sdružení Jan Stopka.

Do činnosti sdružení Solus je aktuálně zapojeno 56 společností, které poskytují služby spotřebitelům v oblasti bankovních úvěrů a stavebního spoření, nebankovních půjček, telekomunikačních služeb, distribuce energií, takzvaných P2P půjček a v obchodu.

ČTK