Vláda pravděpodobně odmítne poslanecký návrh Pirátů, podle něhož by úřady musely při poskytování dotací zjišťovat skutečné vlastníky žádajících firem. Vyplývá to z doporučení k novele rozpočtových pravidel na vládním webu. Kabinet se předlohou, která by podle ministerstev zvýšila administrativní zátěž, bude zabývat v pondělí.

Navrhovaná novela by znamenala zvýšení administrativní zátěže pro poskytovatele dotací, aniž by se zvýšila transparentnost v oblasti rozkrývání vlastnické struktury příjemců dotací a zefektivnil by se proces a kontrola přidělování veřejných prostředků,“ konstatovalo ministerstvo financí, jehož stanoviskem by se vláda měla podle doporučení řídit.

Proti novele bylo také ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstva vnitra, spravedlnosti a pro místní rozvoj se k předloze postavily neutrálně.

Novela počítá s tím, že dotační úřady by měly údaje zjišťovat v existujícím rejstříku skutečných vlastníků firem a zapisovat do rozhodnutí o přidělení veřejné podpory. Pokud by údaje v rejstříku chyběly, úřady by vyzvaly majitele k jejich doplnění.

V případě, že by o dotaci žádala společnost, která se do evidence nezapisuje, musela by předložit výpis z obdobného zahraničního rejstříku. Pokud by nebylo možné ani to, žádající firma by musela údaje skutečného majitele sdělit a předložit k tomu doklady.

Novela má podle Pirátů přispět k tomu, aby do něho společnosti údaje vkládaly. „Jestliže podmínkou získání veřejných prostředků bude splnění informační povinnosti ve vztahu k evidenci skutečných majitelů, pak tato evidence bude úplná a aktuální,“ napsali předkladatelé v důvodové zprávě. Úprava podle nich také posílí možnosti kontroly při poskytování veřejných finančních podpor, omezí prostor pro případnou korupci a usnadní její odhalování a trestání.

ČTK