Dokončení rozhovoru s JANEM ŠTILCEM, jednatelem a ředitelem FLY UNITED a Travel Management Consulting.

Co je dle vás základem úspěchu a prosperity vaší firmy?

Zajištujeme služby, jednáme s lidmi, jak osobně, telefonicky, tak mailem. Spojení kvalitních technologií a erudovaného týmu je jednou z hlavních záruk prosperity. Přes všechny „úžasné“ marketingové poučky funguje stále více v dnešní nervózní a uspěchané době, kdy se na sebe lidi většinou mračí a jsou hodně k sobě zlí, to jednoduché – být klidný, pozorný, empatický a komunikativní. Prostě umět sloužit. Jednejte s našimi klienty jako by to byla vaše milující maminka, to říkám našim zaměstnancům.

Věnujete se také travel managemenet consultingu. Můžete to více přiblížit, o co se jedná? Liší se manažer či lídr v cestovním ruchu od jiných oborů?

Asi každý má snahu zobecnit po více letech praxe své zkušenosti a ty předávat dál. Zvlášť když je to „profesionálně deformovaný“ bývalý učitel. Proto jsme se začali s kolegou věnovat i této činnosti. Pořádáme semináře pro asistentky zajišťující ve firmách služební cesty, vedeme semináře na některých vysokých školách nebo zajišťujeme na našem pracovišti praxi pro studenty Střední odborné školy civilního letectví.

Asi je rozdíl mezi tím, zda finálním produktem podnikání je zboží či surovina nebo služba. Ale nemyslím si, že by z hlediska řízeni a vedení lidí byl zásadní rozdíl mezi tím, zda jste manager té či oné firmy. Mnoho starostí, povinností a činností je totožných. A takovým společným jmenovatelem starostí českých manažerů je spletitost všech zákonů, předpisů a povinností.

Přednášíte také jako externí pedagog na univerzitách. Jsou cestovatelské sny a zájmy současných mladých lidí odlišné od dob, kdy jste zakládal firmu?

V čem se rozhodně asi neliší, jsou sny – cestovat, užít si, řídit nějaký kolektiv nebo přímo firmu, mít hodně peněz a hlavně hodně volného času.

Rozdíl vidím v přístupu a hloubce znalostí studentů před dvaceti lety a těmi dnešními. Ti dnešní studenti jdou více „po povrchu“ a méně do hloubky vědomostí. Asi je to důsledek všech vymožeností – Google apod. Vyhledat si nějakou informaci je dnes otázkou několika vteřin. Dříve museli jít studenti do knihoven a studovat z několik knih. Studenti znali více souvislostí a uměli se lépe vyjadřovat i komunikovat.

Jste rodinná firma. Jak se vám dařilo skloubit rodinu a firmu? Chystáte své potomky do budoucna na převzetí firmy?

Znám některé rodinné firmy, kde společné podnikání dospělo k rozpadu vztahů v rodině. Naopak někde funguje jak firma, tak rodina. Když jsem začal podnikat já, tak byla asi jiná doba, těsně po roce 1989. Musel jsem věnovat hodně času podnikání a samozřejmě na úkor času, který bych mohl věnovat rodině. Ne každý je pro takový život. Dcera vystudovala Vysokou školu hotelovou a nyní pracuje v naší firmě jako operátorka. Jsem rád, že ji práce baví a rozhodně není vnímána ostatními zaměstnanci jako protěžované dítě majitele. Manželka se od počátku stará o ekonomiku firmy a v současné době hlavně o mzdově personální záležitosti. Doufám a přál bych si, aby firma FLY UNITED dál pokračovala právě s takovou rodinou atmosférou jako dosud.

Jak nejraději cestujete? Kam jste se vy sám podíval nejdál? A uletělo vám někdy letadlo?

Nejraději cestuji vlakem.

Nejdál na východě Japonsko, na západě Kalifornie, na severu Norsko Nordkapp, na jihu Mauritius. Ale nezapomenutelný byl pro mne Bajkal a Sajany.

Letadlo mi uletělo naštěstí jen jednou, a to z Dublinu do Prahy. Stačilo si splést na letence hodinu příletu do Prahy s hodinou odletu z Dublinu. Nechtějte vědět, jak se mi kolegové v práci vysmáli.

Děkuji za rozhovor.