Poplatek z ubytovacích kapacit se možná změní. Mohl by se vztahovat od příštího roku i na ubytovatele v soukromí, tedy například na služby typu Airbnb. Předpokládá to vládní novela zákona, kterou v dnešním úvodním kole podpořila Sněmovna a nyní ji posoudí rozpočtový výbor a výbor pro veřejnou správu.

Ubytovací poplatek se podle novely sloučí s rekreačním a lázeňským. Maximální sazba poplatku by činila od příštího roku 21 korun za den. O rok později by mohla vzrůst až na 50 korun za den. Obce by mohly zavést nižší poplatek.

Piráti tvrdí, že novela nic ohledně takzvaného sdíleného ubytování neřeší. Chtějí ale prosadit, aby poplatek mohla hradit přímo ubytovací platforma a aby se řešilo i občanské právo.

Novému poplatku by podléhal podle předlohy krátkodobý pobyt bez ohledu na místo a účel. Cílem normy je podle ministerstva financí to, aby nebyli zvýhodňováni vůči hotelům nebo penzionům právě lidé podnikající prostřednictvím ubytovacích platforem typu Airbnb. Vedle Airbnb působí na trhu například Flipkey, HomeAway, House Trip, Vacation Rentals nebo Vrbo.

Nyní může většina obcí vybírat jen poplatek z ubytovací kapacity, který činí šest korun na lůžko a den. Lázeňský a rekreační poplatek je 15 korun na osobu a den. Oba poplatky, tedy z ubytovací kapacity a rekreační a lázeňský, mají zavedeny jen ty obce, které jsou lázeňským místem nebo atraktivním turistickým cílem. Nový poplatek z pobytu bude moci vybírat jakákoliv obec bez ohledu na to, zda jde o pobyt v lázeňských místech nebo v místech velkého turistického ruchu. Poplatek si může každá obec nastavit podle svých potřeb, nejvýše však na úroveň maximální sazby.

Poplatku nepodléhá přechodné ubytování pro studenty a žáky, tedy například vysokoškolské koleje. Poplatek není třeba hradit také za zdravotnická nebo lázeňská zařízení, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení, a za zařízení sloužící sociálním a charitativním účelům.

Novela také mění nastavení místních poplatků za psa nebo ze vstupného. O sníženou sazbu poplatku ze psů by podle předlohy mohli požádat majitelé, kterým je minimálně 65 let. Neměla by být vázána na pobírání důchodu. Od poplatku budou rovněž nově osvobozeni kromě držitelů průkazu ZTP/P i držitelé průkazu ZTP. Norma také rozšiřuje osvobození od poplatku ze psů na provozovatele všech druhů útulků pro ztracené psy a opuštěné psy.

Předloha také upraví nynější vynětí charitativních akcí z poplatku za užívání veřejného prostranství a poplatku ze vstupného. Platilo by sice i nadále, ale jen v případě, že by byl výtěžek akce na charitativní účely skutečně odveden. Opatření by mělo zamezit zneužívání této výjimky.

ČTK