Dokončení rozhovoru s MILANEM PLEVOU, spolumajitelem firmy Pleva.

Jak vnímáte trend ekologických produktů u nás a ve světě?

Tento trend je u nás probírán na každé pracovní poradě a jsme jeho součástí. Při plánování nových výrobků, jejich testaci, nových obalech apod. Máme novou řadu výrobků z přírodních surovin. U této řady máme zelené logo – lipový list a květ. Je to logo, které nakreslila manželka a používáme jej na výrobcích, u kterých zaručujeme, že jsou z přírodních surovin. U stávajících výrobků postupně měníme některé suroviny za přírodní. Některé receptury jsou původní, a tak je potřeba je přizpůsobit novým poznatkům v kosmetice.

Má vaše kosmetika certifikát, že není testována na zvířatech?

Žádná kosmetika nemá vámi zmíněný certifikát. V EU je zakázáno testovat kosmetiku na zvířatech a je také zakázáno testovat na zvířatech jednotlivé suroviny. Takže z tohoto důvodu by postrádala certifikace význam.

Na trhu je mnoho firem s kosmetikou a potravinářskými doplňky. V čem je vaše konkurenční výhoda?

Máme hned několik výhod (smích). Jsme rodinná firma, která vznikla na základě lásky ke včelám, a tak jsme to celou dobu své práce ve firmě cítili a práci dělali a děláme srdcem. Máme vlastní včely, takže důkladně známe účinky včelích produktů a dokážeme si pohlídat jejich kvalitu. Do kosmetiky jsme vždy dávali opravdu včelí produkty a nikoli jen aromata a parfémy. Máme největší ucelený sortiment kosmetiky se včelími produkty v České a Slovenské republice. Umíme rychle reagovat na požadavky našich zákazníků. Ve firmě pracují dvě naše děti, které jsou pro tuto výrobu stejně zapáleni a stejně zodpovědní jako já a manželka.

Jak se díváte na dnešní situaci rodinných firem? Vy s vaší paní jste ještě při podnikání stihli vychovat tři děti. Jak vnímáte vy problém nástupnictví?

Situace se každým rokem mění k lepšímu díky aktivitě Asociace malých a středních podnikatelů. Mělo by se jí podařit, že bude statut „rodinná firma“ zakotven v zákoně. Pro mě problém nástupnictví je v tom, že jsme první generace, která bude „své dítě“ (firmu kterou jsme vybudovali) předávat a vlastně moc neví jak, učíme se to, aby bylo vše správně po stránce právní i rodinné.

Hodně nám pomáhá AMSP, která pořádá tzv. kulaté stoly, kde jsme se scházeli s jinými majiteli rodinných firem a následně i s budoucími následníky (ti kteří budou přebírat) a vzájemně jsme si sdíleli zkušenosti, obavy, problémy, očekávání apod.

Máte nějaký recept na to, jak oddělit v rodinné firmě věci firemní a věci rodinné?

My jsme to neuměli. Vím, byla to chyba, protože jsme vlastně byli stále v práci. Doporučuji dohodu zúčastněných, aby si řekli, možná i napsali pravidlo: doma se pracovní věci neprobírají a v práci se ale také neprobírají věci rodinné! Obojí je důležité. Rovněž je důležité si uvědomit, pokud pracují děti (i jiní rodinní příslušníci) ve firmě, že doma jsou to naše děti, ale ve firmě jsou to již zaměstnanci. Pokud to takto po jejich nástupu do firmy hned nemáme, tak to působí potíže v jednání a později to může vyvolávat i neklid mezi ostatními zaměstnanci.

Jak působí na vaše podnikání zhoršující se životní prostředí?

Působí na něj nepřímo (celonárodní špatný zdravotní stav včelstev), ale je to u nás stálé téma. Nejde jen o působení životního prostředí na naše podnikání, ale jsme zodpovědní, takže se i díváme, jak naše podnikání působí na životní prostředí. Všichni si uvědomujeme, že s nápravou musíme začít u sebe a současně ve firmě. Proto uvádíme na trh nové výrobky, které mají maximální množství přírodních surovin. Začali jsme spolupracovat s prodejnami, které prodávají bezobalové výrobky, snažíme se také hledat alternativy plastových obalů apod.

Je těžší řídit včelstvo nebo své zaměstnance?

Určitě zaměstnance. Protože včelstvo se řídit nedá. I když ve včelstvu uděláte zásah s dobrým úmyslem, tak si to vše včelky stejně přizpůsobí svým potřebám. Uvědomil jsem si, že nejsem včela a ani při velkých znalostech nemohu předpokládat, že já vím, co je pro včelu lepší víc než si uspořádá sama. (smích)  A řídit zaměstnance? Již dnes máme výborný kolektiv, který je lehce zvládnutelný.

V roce 2018 jste získali v soutěži Asociace malých a středních podnikatelů ocenění Rodinná firma roku AMSP – Cena veřejnosti. Co vám toto ocenění přineslo?

Tohoto ocenění veřejnosti si velice vážíme a děkujeme za něj. Získali prestiž a uznání, což je krásné a jsme vděčni. Je pro nás velice inspirující, že jsme se dostali mezi úspěšné rodinné firmy. Také jsme získali další nové zákazníky a firmy, kteří se o nás dozvěděli.

Máte nějaký obor činnosti v oblasti zpracování medu a kosmetiky či úplně jiný obor, kterému byste se chtěl věnovat? Co byste si chtěl ještě splnit?

Oblast zpracování medu a výroby kosmetiky je pro mě hlavní činností a bude i nadále.  Celé podnikání vzešlo z lásky ke včelám a jejich chovu. Vzhledem k náročnosti výroby jsem na včelky celých 29 let neměl čas tak, jak bych si představoval. Ve firmě již pracují dvě děti, které postupně vše přebírají, a tak bych se chtěl i mimo firmu více věnovat včelaření. Každým rokem se stále zhoršuje životní prostředí a ubývá kvetoucích rostlin. Včely již nemají celoroční možnost sběru nektaru, jakou měly, když jsem začínal včelařit. Proto se dostávají do stresu a následně trpí roztoči, nemocemi, viry. Chtěl bych se věnovat i osvětě jak zlepšit podmínky v přírodě nejen pro život včel, ale i příkladem – vlastní výsadbou hmyzosnubných rostlin, výsevem květnatých luk apod. Chci, aby si i nevčelaři uvědomili, že anglický trávník, který každý týden sekáme, je sice pěkný, ale nic přírodě nepřináší, ale naopak ubližuje.

Děkuji za rozhovor.