Práci si aktivně hledají tři čtvrtiny nespokojených zaměstnanců, což je o téměř o deset procent více než před rokem. Práci hledají nejčastěji na pracovních portálech a prostřednictvím personálních agentur. Meziročně klesl počet lidí, kteří přijali pracovní nabídku na základě doporučení známých. Vyplynulo to z průzkumu kandidátských preferencí, který realizovala personální agentura Grafton Recruitment.

Ze všech stran slyšíme, že nejsou lidé. Ano, nejsou, prakticky každý, kdo dnes chce pracovat, má příležitost, ne každý je však spokojený. Tři čtvrtiny nespokojených zaměstnanců se poohlíží po nové práci, zaměstnavatelé by se měli zaměřit právě na ně. Meziročně je jich o 10 procentních bodů více,“ říká Jitka Součková, marketingová manažerka Grafton Recruitment. Způsoby, jakými si lidé hledají práci, se přitom příliš nemění. Nejdůležitějším zdrojem informací je internet, který k vyhledávání pracovních nabídek využívá 95 procent Čechů. Na internetu navštěvují převážně pracovní portály (90 procent), webové stránky konkrétních zaměstnavatelů (67 procent) či webové stránky personálních agentur (57 procent). Personální agentury využívá k hledání práce 63 procent lidí, nejčastěji jde o muže a uchazeče o práci s příjmem vyšším než 30 tisíc, a dle doporučení známých se řídí 52 procent respondentů průzkumu. Služby Úřadu práce využívá při hledání práce pouhých 14 procent Čechů.

Fenomén sociálních sítí stále sílí

V oblasti hledání práce stále sílí pozice sociálních sítí. Nejen že je při vyhledávání pracovních příležitostí využívá stále více kandidátů (52 procent), ale svou pozornost na ně při hledání kandidátů či propagaci volných pracovních pozic obrací stále silněji i samotní zaměstnavatelé. Není divu, počet Čechů, kteří používají sociální sítě, letos podle ČSÚ překročil 50 procent hranici. V absolutních počtech to je 4,5 milionu osob starších 16 let. „Zaměstnavatelé by se měli spojit s experty na digitální marketing a chytře se na sociálních sítích prezentovat. Je v nich síla, kterou by neměli opomíjet,“ radí Jitka Součková a dodává: „K náboru by měli přistoupit jako k jakékoliv jiné kampani na své výrobky či služby. Komunikace by měla být konzistentní ve všech kanálech – online i offline.“

Personální agentury chváleny za rychlost

Svou významnou pozici mají na trhu práce i personální agentury, a to jak v případě vyhledávání práce do kmenového stavu zaměstnavatele, tak i v oblasti agenturního zaměstnávání. Z průzkumu vyplynulo, že zkušenost s prací přes personální agenturu má 35 procent českých zaměstnanců. Ti na spolupráci s agenturou pozitivně hodnotí především rychlost hledání práce a důležitou roli pro ně hraje i vstřícnost agentur k jejich požadavkům, profesionalita a příjemná komunikace.

Průzkum realizovala společnost Behaviolabs.com na vzorku 1 123 respondentů.

Zdroj: Grafton Recruitment Czech Republic