Vláda na svém jednání vzala na vědomí analýzu výzkumu potenciálu rozvoje umělé inteligence (AI) v ČR a návrh usnesení k přípravě národní strategie pro umělou inteligenci. Na tiskové konferenci po jednání kabinetu to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Strategii by podle dřívějších informací měla vláda zpracovat do poloviny roku, podílet se na ní bude akademický sektor i komerční sféra.

Ze zprávy o potenciálu AI mimo jiné vyplývá, že veřejná účelová podpora výzkumu a vývoje v oblasti umělé inteligence se mezi lety 2007 a 2017 v České republice zdvojnásobila na 260 milionů korun. Plánované výdaje pro rok 2018 měly přesáhnout 400 milionů korun.

Účelovou podporu využívají zejména vysoké školy, v letech 2015 až 2017 získaly téměř 80 procent financí poskytnutých na řešení projektů zaměřených na AI. Zejména mezi tyto školy patří Vysoké učení technické Brno, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava a České vysoké učení technické v Praze. Veřejnou podporu získaly i některé startupy, ostatní výzkumné organizace se do výzkumu a vývoje v oblasti AI zapojují méně. Necelou pětinu účelové podpory využily podniky.

Některé z podpořených projektů byly zaměřeny na robotizaci, kybernetickou bezpečnost či autonomní dopravní technologie, tedy v současnosti často diskutovaná témata. Relativně vysoký počet projektů byl ale podle materiálu zaměřen obecně, případně se zabýval jen využitím metod AI jako podpůrného nástroje pro vyřešení úlohy v některém z technických oborů.

Za silné stránky analýza považuje například to, že Svaz průmyslu a dopravy ČR loni zřídil Platformu pro umělou inteligenci, jež má za cíl navrhovat konkrétní možnosti využití AI, vyjadřovat se k legislativnímu ukotvení a etické stránce jejího využívání a zakotvení v každodenním životě, a tím zabránění snížení konkurenceschopnosti českého průmyslu. Členy jsou například firmy Google, IBM či ČEZ, dále Západočeská univerzita v Plzni, České vysoké učení technické v Praze, Vysoké učení technické Brno nebo úřad vlády.

Právě se zmíněnou platformou podepsali v polovině ledna zástupci vlády memorandum o spolupráci v oblasti umělé inteligence, kooperovat tedy budou i na národní strategii. ČR tak navazuje na plán, který představila v prosinci Evropská komise, jež chce ve spolupráci s členskými státy EU podpořit vývoj a využívání AI. Česko chce také spolu s Německem usilovat o vytvoření evropského centra AI. Jeho sídlo by mohlo být v Praze.

Mezi negativa současné situace v oblasti AI v ČR materiál zmiňuje právě dosavadní absenci národní strategie rozvoje AI, nízké zapojení do mezinárodního výzkumu a vývoje, nebo skutečnost, že účelová podpora aplikovaného výzkumu a vývoje zaostává za podporou základního výzkumu.

ČTK