Vládní rada pro evropské fondy navrhuje snížení počtu operačních programů pro rozdělování evropských dotací v období let 2021 až 2027 z nynějších deseti na osm, respektive na šest. Po jednání Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF) to v tiskové zprávě oznámilo ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Ministerstvo samo doporučuje variantu osmi programů, o finální podobě návrhu rozhodne vláda příští týden. V úspěšnosti čerpání evropských dotací bylo Česko ke konci loňského roku pod průměrem EU.

Česko má na nynější programové období 2014 až 2020 k dispozici přes 580 miliard korun v rámci deseti operačních programů. Za každý z operačních programů odpovídá jiný úřad, pouze MMR a ministerstvo zemědělství mají pod sebou dva. Rada ESIF, jejímiž členy jsou například ministři, dnes projednala návrhy počtu a zaměření operačních programů pro příští programové období. „Obě navržené varianty odráží jak změnu pravidel pro fondy, tak i menší počet prostředků pro ČR,“ sdělila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO).

Ministerstvo v dokumentu Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020, který bude sloužit jako podklad pro přípravu Dohody o partnerství, stanovuje hlavní cíle a priority pro budoucnost a také navrhuje dvě varianty rozložení operačních programů. První varianta počítá s osmi operačními programy a druhá s jejich redukcí na šest.

Ministerstvo (pro místní rozvoj) doporučuje přijmout variantu s osmi programy, která zajistí kontinuitu a plynulý přechod mezi programovými obdobími, využití know-how, kapacit a zkušeností napříč obdobími, a tím i větší předvídatelnost pro příjemce,“ doplnila Dostálová. Vláda má o nastavení operačních programů rozhodnout příští týden. „Pak bude následovat podrobné rozpracování operačních programů jejich řídícími orgány a příprava Dohody o partnerství – strategického dokumentu uzavíraného mezi ČR a Evropskou komisí, který bude zastřešovat čerpání pro celé příští období,“ popsala postup ministryně.

Evropská komise do konce loňského roku Česku proplatila zhruba čtvrtinu dotací určených na nynější programové období 2014 až 2020. Jde o 145,6 miliardy korun z celkově přidělených 582,9 miliardy korun. Podle analytika Czech Fund Lukáše Kovandy je Česko v čerpání evropských dotací ve srovnání unijních zemí mírně podprůměrné. „Průměr všech zemí EU ke konci roku byl 27 procent,“ sdělil ČTK již dříve Kovanda.

Všech deset operačních programů splnilo do konce roku podle MMR, které je za čerpání dotací zodpovědné, podmínky čerpání. Česko tak zatím nemusí Evropské unii nic vracet. Smluvně zajištěno má Česko v nynějším programovém období poskytnutí dotací za 391,4 miliardy korun.

ČTK