Rozhovor s RADKEM POKORNÝM, jednatelem ENGINE PRAGUE s.r.o.

Od konce devadesátých let sbírá klasické automobily a buduje značku Engine – automobile culture. V roce 2015 spolu se společníky založil fond Engine Classic Cars – Automobile Fund, který dlouhodobě zhodnocuje finance prostřednictvím investic do sběratelsky ceněných automobilů a motocyklů. Auta jsou však jen jedna část z toho, čemu se věnuje. 

Dalo by se říci, že rozsahem svých aktivit jste renesanční člověk. Která z vašich aktivit je vám nejbližší? Je něco, co je ta vaše srdcovka?

Nemám mezi svými aktivitami nic, co by mě nebavilo, nebo bych něco neměl rád. Moc a moc mě baví moje hlavní práce, realitní development, protože když v Praze stojí jeřáby a kolem nich se realizuje stavba či přeměna části města, kterou si člověk vymyslí, a na kterou se, doufám, budou dívat moji potomci přes několik pokolení, tak to je pro mne velmi vzrušující. A samozřejmě obecně u mne platí, že mojí největší vášní je sběratelství, a to nejen aut, která jsou moje srdcovky.

Jak vidíte podnikání dnes a v době, kdy jste s podnikáním začínal?

Dnes je úplně jiné prostředí, já jsem začínal v roce 1991, a vlastně se dalo podnikat v podstatě úplně ve všem. Dnes je to daleko těžší najít „díru“ na trhu a velmi obdivuji mladé lidi, kteří jsou schopni se dnes na velmi těsném a obsazeném trhu prosadit. Jsou úplně jiné technologie, dnešní generace jinak myslí. Mně to přijde velmi zajímavé, protože globalizace a svoboda pohybu udělaly ze světa jednu velkou příležitost se všemi pozitivními i negativními jevy.

Něco vlastnit je také mít starost a péči. Určitou zodpovědnost. Jak se díváte ze svého pohledu na princip sdílené ekonomiky nebo například sdílení automobilů?

To je velmi široké téma, protože trend mladých lidí dnes je nic nevlastnit, mnoho věcí sdílet, což je na jedné straně fajn, na druhé straně nechtějí mladí lidé mít zodpovědnost. Sdílení majetků obecně s sebou nese úpadek sběratelství. Zrovna nedávno jsem na jednom setkání přednášel o investicích, a tam se několik starších lidí s velkým smutkem zmínilo o tom, jak jejich potomci vůbec nemají zájem přebírat nebo jakkoliv se starat o rodinnou sbírku. Je to ústup sběratelství? Je to jev, který skutečně může změnit myšlení mladé generace, která hltá informace v chytrých mobilech a tráví čas na všech možných sociálních sítích. Negativním jevem je množství povalujících se koloběžek či kol ve velkých městech.

Jste spoluzakladatel fondu, který má ve svém portfoliu historická auta. Co vás k tomu vedlo a jaký je princip fondu?

 Vedla mě k tomu touha doplnit svoji vášeň a možná také přetvoření na ekonomický přístup k věcem, které člověk sbírá z radosti. Podívat se skutečně na sběratelství jako na ekonomický obor, a umožnit to i dalším lidem. Princip fondu je standardní fond kvalifikovaných investorů, registrovaný u ČNB, který má standardní pravidla.

Do čeho se dnes podle vás vyplatí investovat?

Mým hlavním směrem investic jsou nemovitosti, nikdy jsem neinvestoval na akciovém trhu, a myslím, že zajímavé jsou i některé startupy, i když je tam větší či menší riziko. Investice do aut jsem nikdy nedělal s cílem vydělat nebo zhodnotit peníze. To přišlo samosebou postupem času a z hobby se stal hobbybyznys.

Jak vidíte investici do mezilidských vztahů? Jak moc jsou v byznysu důležité mezilidské vztahy a vzájemná důvěra?

Základní ekonomická poučka je, že byznys se dělá vždy pro peníze. To je sice pravda, nicméně mě jeden z mých dvou moudrých životních učitelů naučil, že na prvním místě jsou dobré mezilidské vztahy. Člověk by měl dbát na to, aby se choval slušně, aby byl důvěryhodný, aby držel slovo a veškeré závazky a podmínky, ke kterým se zaváže. A co je velmi důležité, aby dodržoval základní principy slušného chování. Bez dobrých vztahů, slušného chování, důvěry a dobré pověsti, se dlouhodobě podnikat nedá, to je jisté.

Říká se, že dnes především prodává příběh. Jaký je váš příběh podnikání? Co bylo impulsem pro vaše podnikání?

Můj příběh je velmi jednoduchý. Pocházím z nevelkých poměrů, a moje cesta byla odstartována jednou velkou výzvou, kterou se mi podařilo v roce 1991 uchopit a nepustit. Jinak můj příběh? To je spíš na knihu než na jeden odstavec. A myslím, že by třeba zajímal jen hrstku lidí. (smích)

Jaké trendy vidíte dnes v podnikání? Co by mu pomohlo k většímu rozkvětu?

To je široké téma, protože trendem jsou určitě startupy, a obecně je trh poměrně obsazený. Bohužel, politické a právní prostředí u nás, a vůbec v celé Evropské unii, moc podnikání jako takové nepodporují. Daňová zátěž je určitě příliš vysoká, a to jsou vstupy, které ve mně nebudí úplně pozitivní pocity. Dnes je čím dál složitější zejména v živnostenském podnikání zaměstnávat lidi, protože s růstem mezd a všech zatížení to mají střední podnikatelé a živnostníci opravdu nelehké.

S tím také souvisí situace, která se v poslední době jeví jako neúnosná, a to je zdroj pracovních sil v jakémkoli oboru a v jakémkoliv zařazení. Stát dlouhodobě neinvestuje do vzdělání a do vědy a výzkumu, a z čeho je mi smutno, je fakt, že lidé dlouhodobě nevnímají řemeslnou a ruční výrobu jako možnost. Všichni se orientují na poradenství a služby a lidé dnes nemají komu předávat řemeslnou výrobu z výše uvedených důvodů. Málokdo si uvědomuje, že dobře provedené jakékoliv řemeslo může být ekonomicky zajímavější než manažerská pozice.

Co mi dělá radost je fakt, že je v současnosti vidět, že po Sametové revoluci už započala vlna předávání soukromých firem dalším generacím, což je vlastně pozitivní, že firmy mají historii a začínáme se podobat západnímu způsobu podnikání.

Dnes se mnoho mladých do podnikání nepouští. Mají převážně raději jistotu a více přemýšlejí o tom, že je potřeba si život užít. Jak byste dnes mladou generaci motivoval k podnikání?

Motivaci vidím pouze ve zlepšení podmínek. Líbí se mi některé české firmy, které úzce spolupracují s vysokými školami, a vytvářejí projekty se studenty, které pokud se uchytí, tak se přemění po ukončení studií do právní subjektivity, a mohou podnikat v plné míře v projektech, které si vymysleli ještě na škole. To mi přijde naprosto úžasné.

Máte ještě nějaký obor činnosti, do kterého byste se rád v budoucnu pustil?

Moc se mi líbí nové technologie, moc se mi líbí nové zdroje pohonu, moc se mi líbí věda kolem zdraví (např. lékařství apod.). Je toho poměrně dost, jen nevím kapacitně a kdy? (smích)

Děkuji za rozhovor.