Materiální podmínky své domácnosti hodnotí jako dobré více než procent Čechů. V posledních letech se tento podíl výrazně nemění a pohybuje se na úrovni nejlepšího výsledku od začátku měření v roce 1999. Zhoršení materiálních podmínek v letošním roce čeká necelá pětina dotázaných. Vyplývá to lednového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

Za „velmi dobré“ pokládá materiální podmínky domácnosti devět procent lidí, odpověď „dobré“ volilo 42 procent dotázaných. Negativní hodnocení se objevilo u 11 procent Čechů. „Od roku 1999 se podíl příznivého hodnocení zhruba zdvojnásobil, a naopak podíl nepříznivého hodnocení je o více než polovinu nižší. Markantní zlepšení je patrné rovněž v porovnání současného hodnocení s krizovým obdobím let 2011 až 2013,“ uvedli statistici. Mezi roky 2011 až 2013 se podíl kladného hodnocení pohyboval okolo 35 procent.

Lépe hodnotí podmínky svých domácností absolventi vysokých škol, podnikatelé se zaměstnanci, vysoce kvalifikovaní odborní a vedoucí pracovníci, stoupenci ODS a lidé hlásící se k pravici či k pravému středu.

Většina lidí letos nečeká žádnou významnou změnu materiálních podmínek domácnosti, odpovědělo tak 57 procent dotázaných. Zlepšení předvídá 22 procent Čechů, zhoršení naopak 18 procent. Očekávání budoucího vývoje materiálních životních podmínek úzce souvisí s jejich aktuálním hodnocením, protože zhoršení předpokládají zejména lidé, kteří podmínky své domácnosti hodnotí negativně.

Tyto výsledky jsou v uplynulých letech poměrně stabilní. „Zejména v porovnání s obdobím let 2011 až 2013 a s roky 2008 a 2009, kdy česká ekonomika procházela krizí, jež se promítala do vysokých podílů očekávaného zhoršení materiálních životních podmínek domácností,“ dodalo CVVM.

Průzkum se uskutečnil od 5. do 17. ledna a zúčastnilo se ho 1 087 lidí.

ČTK