Podnikatelé vítají návrh ministerstva financí na sjednocení odvodů a daní do jedné platby pro drobné živnostníky s ročním příjmem do milionu korun, mají ale výhrady. Namítají, že návrh není vhodný pro všechny živnostníky. Upozorňují také na to, že nižší odvody jim v budoucnu sníží důchody. Vyplývá to z ankety ČTK mezi podnikatelskými svazy.

Podle vládního návrhu zákona podnikatelé získají možnost se prostřednictvím jedné paušální platby zbavit povinnosti přiznávat na třech různých formulářích daň z příjmu, sociální pojistné a zdravotní pojistné. Paušální daň by měla být placena měsíčně jedinou platbou a bude zahrnovat minimální základy pro sociální a zdravotní pojištění částkou 500 korun ročně. Celkový paušální odvod by v závislosti na vývoji průměrné mzdy měl v příštím roce být 4 400 až 5 500 korun měsíčně.

Návrh zákona zní rozumně. Obecně platí, že výše jedné paušální daně by měla pokrývat stávající nastavení minimálního pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní pojištění a ‘daňový’ díl by měl být nižší. To aktuální návrh MF splňuje,“ řekl ČTK ředitel odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory Ladislava Minčič.

Návrh je krokem ke zjednodušení daňové administrativy, ale celkové zjednodušení, které by zahrnovalo širší skupinu osob samostatně výdělečně činných nepřináší,“ dodal předseda Unie malých a středních podniků Jozef Regec.

Rovněž mluvčí Svazu průmyslu a dopravy Eva Veličková plán vítá. Pro téměř půl milionu drobných podnikatelů to bude ní znatelná úleva od administrativních povinností spojených s placením daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění.

Regec míní, že návrh zákona má opodstatnění pouze pro určitou skupinu OSVČ a měl by být proto jednou z možností výběru pro podnikatele. Může být přínosem z hlediska úspory peněz například pro řemeslníky, kteří již neuplatňují odpočty za děti a nejsou dobrovolnými plátci DPH. Zároveň však budou muset počítat v budoucnu s nízkým důchodem. Otázka odpadnutí daňových kontrol u většiny těchto lidí není zásadní, jelikož většina z nich již využívá výdajový paušál, kde je situace daňových kontrol obdobná. Pro samoživitelky s dětmi však tento návrh výhodou není, podotkl.

MF zatím nevysvětlilo, jak nový paušální odvod ovlivní příjmy důchodového systému, upozornila Veličková. Takové propočty jsou podle ní potřeba stejně jako osvěta pro samotné živnostníky, kteří nový paušál využijí. Platbou minimálního pojistného na důchodové zabezpečení si totiž sníží budoucí důchod. Například živnostník s ročním příjmem jeden milion korun, který uplatňuje výdajový paušál 60 procent, nyní platí sociální pojištění z ročního základu 200.000 korun. V navrhovaném paušálu se bude počítat z poloviční částky. A právě vyměřovací základ je klíčový pro výpočet budoucího důchodu, dodala.

MF upozornilo, že podnikatelům, kteří by na jednu platbu přistoupili, by se snížila administrativa. Odpadla by mu například povinnost podávat daňové přiznání a také by u něj postrádala smysl případná daňová kontrola. „Pro mnoho živnostníků by to znamenalo, že by si už nemuseli např. platit účetní služby, čímž by ročně ušetřili další peníze,“ uvedlo MF.

ČTK