Rozhovor s JANEM MRVÍKEM, výkonným ředitelem společnosti Editel.

Pondělí 1. dubna je finálním datem, do kdy musí lidé a firmy odevzdat svá daňová přiznání, tedy pokud nevyužívají služeb daňového poradce. Na finanční úřady mohou lidé svá daňová přiznání donést osobně, doručit poštou nebo je mohou podat elektronicky. V čem jsou výhody a přednosti elektronické cesty?

Lze nějak kvantifikovat časovou a finanční náročnost, která vznikne tím, že se přiznání vyřídí elektronicky?

Hlavní časová náročnost vyřízení daňového přiznání elektronicky, nebo běžným způsobem není v etapě vyplnění formuláře, ale v etapě dodání dokumentu příslušnému finančnímu úřadu. Dnes lze podat daňové přiznání osobním doručením, poštou nebo elektronicky. Zásadní rozdíl je mezi elektronickou cestou a osobním doručením na úřad. Časová náročnost osobního doručení na úřad úměrně roste s tím, jak se blíží konec března. Pokud nemáte finanční úřad hned za rohem, tak i v optimistickém případě se bavíme o desítkách minut. Časová náročnost elektronického doručení dokumentu bude více-méně konstantní, bez závislosti na datu a bude se pohybovat řádově ve vteřinách, nehledě na to, zda přiznání podáváte přes den, nebo v noci. Doručení dokumentu elektronickou cestou je ohromný benefit celého procesu. Například v oblasti elektronické fakturace se cesta faktury od výstavce k příjemci zkracuje z hodin či dnů na vteřiny či minuty.

Jaké jsou výhody elektronického zpracování z hlediska správy a archivace (a poté i dohledávání či kontroly) dokumentů?

Elektronický dokument je součástí světa nul a jedniček a jako s takovým s ním umějí moderní počítačové systémy nakládat. Umějí si z něj vytěžit základní data, přesně přidělit mu jednoznačný identifikátor a takto si jej „adaptovat“. S takto adaptovaným dokumentem lze dělat celá řada přesných operací, například evidovat přesný čas kdy byl dokument přijat, sledovat jeho „život“ v systému, kdo vše se s ním seznámil, kdo vše se k němu vyjadřoval a jak, nakonec taky jej lze uložit do digitálního archivu. Elektronický dokument časem nezažloutne, nepřijde k úhoně při povodních či požáru, je okamžitě dohledatelný, včetně celé své historie.

Děkuji za rozhovor.