Za právní služby v souvislosti s mezinárodními arbitrážními spory bylo podle údajů ministerstva financí (MF) loni vyplaceno 30,3 milionu korun, což je v meziročním srovnání pokles o zhruba 82 procent. O rok dříve náklady za právní služby činily 169,2 milionu korun.

Pokles byl podle MF způsoben vývojem sporů, když se v roce 2017 dostalo do finální fáze osm arbitráží. Tato fáze sporů je z pohledu vynaložených nákladů totiž ekonomicky nejnáročnější, uvedlo ministerstvo financí na internetu. Nejvíce loni MF zaplatilo za právní služby u sporů ohledně fotovoltaických elektráren, a to 14,4 milionu korun.

Česko na počátku letošního roku čelilo 13 mezinárodním arbitrážím, z toho pět souvisí s investicemi do fotovoltaických elektráren. Další tři souvisí s podnikatelem v cestovním ruchu Václavem Fischerem. Souhrnná výše všech žalovaných nároků přesahuje 34 miliard korun. Dosud bylo podle údajů MF proti České republice ukončeno 26 arbitráží. Z toho 20 skončilo pro ČR úspěšně, tři spory byly ukončeny narovnáním a tři arbitráže ČR prohrála.

MF v souvislosti s náklady uvedlo, že v období 1999 až 2017 bylo nejvíce peněz vynaloženo na externí právní zastoupení v mezinárodních arbitrážních sporech se společnostmi Saluka a Nomura v souvislosti s nucenou správou IPB. „MF vyplatilo za externí služby v souvislosti s těmito spory částku ve výši 619 milionů korun,“ uvedl úřad. Celkem MF za právní služby v těchto mezinárodních arbitrážích vyplatilo v uvedeném období asi 2,5 miliardy korun.

Arbitráže jsou většinou výsledkem smluv o ochraně investic z počátku 90. let. Smlouvy byly většinou pro ČR nevýhodné. Ministerstvo financí již delší dobu pracuje na tom, aby tyto smlouvy zanikly. V roce 2009 v létě začal stát vypovídat dvoustranné dohody se státy Evropské unie. Arbitrážní řízení je sice rychlejší a efektivnější než projednání u soudu, stojí ale mnohem více peněz.

Přehled nákladů za právní služby v mezinárodních arbitrážích

Rok Náklady na právní zastoupení (v tis. korun)
2018 30.293
2017 169.248
2016 125.055
2015 84.886
2014 27.408
2013 20.246
2012 17.747
2011 235.778
2010 144.776
2009 110.121
2008 228.564
2007 150.104
2006 236.748
2005 192.176
2004 73.807
2003 202.606
2002 335.260
2001 178.972
2000 15.722
1999 3068
CELKEM 2,582.583

Pozn: Údaje za roky 1999 – 2006 jsou tvořeny společně náklady na právní zastoupení a soudní náklady, přičemž výše soudních nákladů tvoří přibližně deset procent částky.

Zdroj: MF

ČTK