Podle zákona o spotřebitelském úvěru proběhlo od roku 2017 úvěru přes šedesát tisíc zkoušek odbornosti, z toho více než dvě třetiny úspěšně. Znamená to, že pro svoji činnosti získalo potřebné osvědčení více než šestačtyřicet tisíc osob – „finančních poradců“, kteří se zabývají poskytováním nebo zprostředkováním spotřebitelských úvěrů či dalšími souvisejícími činnostmi.

Nejčastěji skládanou zkouškou je tzv. zkouška kombinovaná, kterou úspěšně absolvovalo přes 27 tisíc poradců. Úspěšnost se však liší dle typu zkoušky. Zaměstnanci bank u zkoušek vykazovali vyšší úspěšnost než ostatní testovaní. Informace vyplývají z dat zveřejněných centrální bankou a údajů České bankovní asociace (ČBA).

Povinnost složit zkoušku odborné způsobilosti zavedl nový zákon o spotřebitelském úvěru z roku 2016. Stávající finanční poradci, zprostředkovatelé a poskytovatelé i nebankovní prodejci úvěrových produktů museli zkoušku složit a osvědčení získat během dvouletého přechodného období. „Každý, kdo poskytoval poradenství či produkty v oblasti spotřebitelských úvěrů, ať již soukromě, či jako zaměstnanec finanční společnosti, musel do konce listopadu 2018 úspěšně absolvovat odbornou zkoušku dle svého zaměření u některé ze společností, které k tomuto akreditovala ČNB. Povinnost získat osvědčení platí samozřejmě nadále a všechny osoby a zaměstnanci, kteří se na trh chystají vstoupit nově, musí zkoušku absolvovat,“ upřesňuje Helena Brychová, gestorka finančního vzdělávání České bankovní asociace.

Zkoušky pro dvě třetiny končí úspěchem

Podle dostupných informací centrální banky bylo během přechodného období a prosince 2018 uskutečněno více než 66 tisíc zkoušek odbornosti, z toho 69 procent úspěšně. Pro úspěšné složení zkoušky je zapotřebí kumulativního splnění tří podmínek – šedesátiprocentní úspěšnost v otázkách ze znalost a stejně tak v otázkách z dovedností při 75 procentech celkové úspěšnosti. „Naše zkušenosti ukazují, že tou nejtěžší podmínkou je právě dosažení 75 procent z celkového počtu dosažitelných bodů,“ doplňuje ke statistikám Brychová. Počet zkoušek a jejich úspěšnost závisí samozřejmě také na jejím typu. Nejčastěji skládanou zkouškou je zkouška kombinovaná, která je potřebná pro distribuci spotřebitelských úvěrů na bydlení i jiných než na bydlení. Kombinovaných zkoušek se u všech akreditovaných osob uskutečnilo celkem 37 681, z toho 27 250 bylo úspěšných (72 procent). Nejméně úspěšnou zkouškou je zkouška Spotřebitelské úvěry jiné než na bydlení, kde celková úspěšnost dosahuje pouhých 61 procent.

Podle Brychové je obtížnost zkoušek způsobena především tím, že každý typ zkoušky obsahuje celou řadu otázek týkajících se zbývajících typů zkoušek. Právě tato skutečnost je nejvíce patrná u spotřebitelských úvěrů jiných než na bydlení, což jsou typicky půjčky na splátky, kreditní karty, kontokorenty a jiné typy účelových i neúčelových úvěrů. „Při jejich poskytování se pracovníci na finančním trhu víceméně nesetkávají s informacemi důležitými pro spotřebitelské úvěry na bydlení, mezi které patří úvěry ze stavebního spoření, úvěry překlenovací a hypoteční, pro něž platí mj. specifická pravidla ve vztahu k informacím, výpočtům, ale např. i daním, a s nimiž souvisí celé spektrum znalostí z oblasti právní úpravy nemovitostí, zápisů v katastru atd.,“ upřesňuje Brychová.

ČBA Educa přezkoušela podstatnou část trhu

Z celkového počtu odborných zkoušek dle zákona o spotřebitelském úvěru se u České bankovní asociace uskutečnilo více než 23 tisíc zkoušek. Z údajů ČBA také vyplývá, že při srovnání úspěšnosti je bankovní sektor úspěšnější než zbývající část trhu, neboť u všech typů zkoušek jsou zaměstnanci bank úspěšní v 74 procent, zatímco ostatní pouze v 62 procent. „Na celkově vyšší úspěšnosti mají určitě svůj podíl již dříve zavedené průběžné vzdělávací aktivity organizované bankami na pravidelné bázi. ČBA se na svém portále www.cbaeduca.cz vydala obdobnou cestou a na e-learningových kurzech i dalších možnostech přípravy si dala opravdu záležet,“ uvádí Brychová a doplňuje: „Zájemcům o skládání zkoušky pod hlavičkou ČBA tak nabízíme v rámci ceny za zkoušku nejen cvičné testy generované přesně dle parametrů stanovených vyhláškou ČNB, ale také minitesty, kvízy i velmi kvalitní e-learningovou přípravu, jež bude v následujícím měsíci doplněna o mobilní aplikaci.“