Přestože má většina Čechů potřebu našetřit co největší finanční rezervu, polovině z nás leží ušetřené peníze na běžných účtech nebo doma. Průměrné české domácnosti zbude po zaplacení všech měsíčních výdajů 7 400 korun. Osmina lidí si neodkládá stranou ani korunu. To vzešlo z průzkumu Češi a finance, který realizovala Sberbank. 

Naprostá většina českých domácností si peníze dává pravidelně stranou (88 procent). Každý druhý tak činí prostřednictvím nějaké formy spoření s podporou státu, například stavebního, důchodového, životního spoření. Přesto ale více než polovina lidí nechává volné peníze po zaplacení všech účtů na svém běžném účtu (43 procent) nebo doma (16 procent). Na běžném účtu nechává peníze ležet více než každý druhý člověk nad 50 let. Přes 40 procent Čechů si finance pravidelně posílá na spořící účet. Průměrné české domácnosti zbude na konci měsíce 7 400 korun. 

„Pravidelné ukládání financí na zvláštní účet může být velmi efektivním způsobem, jak vytvořit dostatečně velký finanční polštář pro budoucí potřeby či nenadálé situace. Ideálním řešením je založení spořícího účtu, kde jsou peníze okamžitě k dispozici a na rozdíl od běžného účtu zhodnocovány. Jen při našem aktuálním úroku 1,03 procenta domácnosti, kterým zůstane uvedených 7 400, ročně přicházejí o více než 900 korun,“ říká Radka Černá ze Sberbank. 

Další formou zhodnocení jsou investice. Podle průzkumu jsou momentálně jednorázové investice doménou lidí s nejvyššími příjmy, mnohem častěji mužů (20 procent) než žen (10 procent). Podle odborníků Sberbank CZ jsou ale vhodné i pro lidi s nižšími příjmy. „Investovat může v dnešní době v podstatě každý, kdo dokáže dát pravidelně stranou alespoň pět set korun měsíčně. Ty mu mohou při dynamické strategii s úrokem 6 procent ročně vynést téměř 150 000 korun za 15 let Jedná se o modelový příklad dlouhodobého zhodnocení investice. Může se v čase měnit v závislosti na reálném vývoji kapitálových trhů.,“ udává příklad Radka Černá ze Sberbank. 

Z průzkumu také vyplývá, že každý osmý Čech si nedává stranou žádné peníze. Jako nejčastější důvody uvádí, že mají rádi své peníze ihned k dispozici, nevyznají se ve formách spoření a investování, případně jim po splacení nutných měsíčních výdajů nezůstane dostatek volných prostředků.

Za šetřivého a skromného člověka se považuje polovina Čechů, zejména pak lidé nad 50 let (60 procent). Vydělávat a množit peníze pak zase baví především nejmladší generaci do 30 let (53 procent). S rostoucím věkem pak lidé tento názor rapidně opouští. V utrácení peněz jsou rozvážnější muži (58 procent dobře zvažuje každý výdaj) oproti ženám (47 procent).

O výzkumu Češi a finance Sberbank

Kvantitativní výzkum provedený společností Response now analyzuje postoje české populace k financím, zkoumá motivace půjčování peněz a hospodaření s příjmy. Proběhl prostřednictvím dotazování respondentů se zaměstnáním ve věku 18-65 let, byly rovnoměrně zastoupené věkové skupiny, region, pohlaví. Účastnilo se jej 505 respondentů, sběr dat probíhal na konci roku 2018.