V posledních několika měsících zaplavil český spotřebitelský trh nový trend. Mnoho kaváren, pekáren i obchodů dalo zelenou boji s jednorázovými plasty a připojilo se k iniciativě kampaně #dostbyloplastu. Jedním z prvních účastníků kampaně je také největší česká kavárenská síť CrossCafe. Podle provozního ředitele Luboše Martínka je firma schopna ročně eliminovat až 1,4 milionu kusů jednorázového odpadu.

CrossCafe bylo jednou z prvních sedmi firem, která se připojila k iniciativě Ministerstva životního prostředí #dostbyloplastu. Smyslem kampaně je vytvořit pro naše zákazníky takové alternativy, které pro ně budou ekonomicky výhodné a zároveň i ekologicky přínosné,“ říká Luboš Martínek.

Evropa ročně vyprodukuje téměř 26 milionu tun odpadu z plastu

Celková produkce odpadu každoročně roste. Podle Zprávy o životním prostředí za rok 2017 se v České republice od roku 2009 navýšila produkce komunálního odpadu o celých 7 procent. Alarmující jsou zejména čísla, která se týkají plastových odpadů. Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství uvedla, že se v Evropě každoročně vyprodukuje asi 25,8 milionu tun plastů. V celosvětovém měřítku pak až 300 milionů tun. „Statistiky mluví jasně – téměř polovina veškerého plastového odpadu tvoří obaly. Z toho důvodu jsme se rozhodli tyto materiály začít redukovat. Veškeré pokrmy a nápoje, kteří naši zákazníci konzumují uvnitř kaváren, jsou servírovány ve skle nebo na porcelánu. Inovace proběhly také v našich dochucovacích koutcích, kde docházelo k velké produkci jednorázového odpadu. Zmizely kusově balené cukříky, mléko a cukr jsou k dispozici ve skleněných nádobách. Z volného odběru jsme vyřadili také plastová brčka, která jsou nyní dostupná pouze na vyžádání,“ komentuje Martínek.

Recyklace není řešením

Podle průzkumu společnosti EKO-KOM patří Češi mezi přeborníky v třídění odpadu – pravidelně jej třídí tři čtvrtiny z nás. Tato činnost je bezesporu správná a přínosná, ale v dlouhodobém horizontu není řešením. Kolektivní systém EKO-KOM uvedl, že Češi v posledních 15 letech vytřídili 8,3 milionu tun obalového odpadu. Z toho se ale zrecyklovalo pouhých 34 procent. A to je jádro problému – použité plasty stále více znečišťují oceány, podle odhadů UNESCO připadlo v roce 2006 na každou čtvereční míli více než 46 tisíc kusů plastů.