Sněmovna již v úvodním kole zamítla návrh poslanců Pirátů, aby se lhůta pro podávání elektronického daňového přiznání prodloužila o jeden měsíc proti listinnému podání. Změna měla hlavně motivovat poplatníky k tomu, aby více využívali elektronická podání.

Novela daňového řádu se týkala daní vyměřovaných za zdaňovací období, které činí nejméně 12 měsíců. Fakticky by šlo hlavně o daně z příjmů. S návrhem již dříve nesouhlasila vláda. Pro zamítnutí hlasovali poslanci ANO, ČSSD, KSČM a SPD.

Piráti předložili tento návrh již jako pozměňovací návrh k vládnímu daňovému balíčku, sněmovní většina ho ale loni v prosinci odmítla. Senát ho však ve svém pozměňovacím návrhu doporučil do balíčku opět vložit. Sněmovna o tom rozhodne v příštím týdnu.

Zamítnutí projednávané předlohy navrhl zpravodaj Jaroslav Kytýr (ANO). Zdůvodnil ho tím, že nebyl dostatečně prodiskutován s těmi, kterých se dotkne. Doporučoval také, aby Sněmovna vyčkala na připravovaný vládní návrh.

Vláda je toho názoru, že navrhovaná úprava zřejmě nepovede k očekávanému nárůstu počtu elektronicky podaných daňových přiznání,“ stojí v odmítavém stanovisku vlády. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) před poslanci řekla, že jde o velký zásah do systému, který bude mít dopady například na placení daní nebo jejich vymáhání. Uvedla také, že připravuje legislativu k online finančnímu úřadu, kterou chce do legislativního procesu vložit v polovině roku. Tento návrh bude podle jejích slov prostě lepší. „Chceme podporovat digitalizaci, ale uděláme to řádně,“ dodala.

Vy jste nepředložili ani jeden věcný argument proti tomu zákonu,“ prohlásil poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík. Jeho stranický kolega a předseda pirátského klubu Jakub Michálek poznamenal, že když Piráti předloží kvalitní návrh, vláda začne závidět, že ho nepředložila sama, a slíbí, že ho předloží.

Argumenty ministryně odmítl také bývalý ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09), který řekl, že nenarazil na žádné úskalí spojené s posunutím lhůt. Vládu obvinil, že neumí nic jiného než rušit, co zdědila pro předchozích vládách, a k ničemu novému nemá dostatek odborné kompetence i odvahy.

Návrh již dříve podpořila Komora daňových poradců. „Tento návrh v prvé řadě pozitivně motivuje poplatníky k elektronické komunikaci se správcem daně, což jako komora dlouhodobě podporujeme,“ uvedl člen prezidia komory Jiří Nesrovnal. K návrhu zaujala kladné stanovisko i Hospodářská komora ČR.

Piráti argumentovali hlavně tím, že v tuzemsku platí jedna z nejkratších lhůt pro podávání daňového přiznání. Mnoho poplatníků má podle nich problém v tomto krátkém období shromáždit veškeré potřebné doklady, například potvrzení od různých zaměstnavatelů včetně zahraničních.

ČTK