Národní památkový ústav (NPÚ) platí ročně za pojištění památek ve své správě miliony korun. Pojištěna je podle mluvčí NPÚ Jany Hartmanové nejen stovka historických objektů, ale i movitý majetek v nich.

Pojištění je uzavřeno na částku maximální možné jedné škody, která by mohla v průběhu jednoho roku nastat, a to v řádech miliard,“ sdělila mluvčí. Majetek NPÚ je podle ní je pojištěn jako soubor všech budov a soubor jejich vybavení. „Z tohoto důvodu není možné vyčíslit roční pojistné na konkrétní objekt ani jiný majetek,“ uvedla. Pojistku lze ale podle ní čerpat i v případě, že během roku nastane na pojištěném majetku škod více.

K případům, kdy se obnova památky částečně hradila z pojistky, patří třeba předloňský požár kostelíka v Gutech nebo obnova Libušína v Beskydech. Když vyhořel v roce 2005 hrad Pernštejn, na kterém vznikla škoda za 50 milionů korun, byl hrad pojištěn jen dílčím způsobem, takže pojistné plnění bylo malé. Finančně pak vypomohly kraj a stát.

Pojištění památek podle Hartmanové zahrnuje pojištění živelní, pojištění proti odcizení či vandalismu, pojištění strojních i elektronických poruch nebo přepravy a nákladu. Konkrétní příklad pojištění určité památky a vysvětlení toho, jak pojištění funguje, NPÚ nechce sdělit. „Pojištění není koncipováno na jednu památku, (…) proto konkrétní příklad pojištění uvést nelze. V případě vzniku škody je postupováno obdobně jako u jakéhokoliv jiného pojištěného subjektu,“ uvedl pouze ústav.

V roce 2007 NPÚ uvedl, že jeho památky jsou pojištěné na 400 milionů korun. Ústav tehdy hodnotu veškerých nemovitostí odhadoval na 64 miliard a cenu mobiliářů přes 160 miliard korun. Jen na zámku Český Krumlov pracovníci pojišťoven odhadli hodnotu komplexu na 4,5 miliardy.

V roce 2012 ministerstvo kultury uzavřelo centrální pojistku pro všechny své příspěvkové organizace včetně NPÚ. Byla uzavřena na čtyři roky a stát měl ročně platit 20 milionů korun. V roce 2014 ale pojišťovna smlouvu vypověděla a od té doby je sjednávání pojištění znovu na jednotlivých příspěvkových organizacích.

Poslední veřejná zakázka na pojištění majetku NPÚ byla v roce 2015, kdy se podařilo uzavřít smlouvu za velmi výhodných podmínek,“ uvedla dnes mluvčí. Letos podle ní ústav smlouvu kontroloval a má ji za vyhovující.

Otázka pojištění památek společně s jejich protipožární ochranou se dostala do centra zájmu poté, co minulý týden vypukl požár v pařížské katedrále Notre-Dame. Jednou z památek, které jsou v Česku nejlépe zabezpečeny proti požáru, je státní hrad a zámek Bečov. Je to objekt, kde je veřejnosti zpřístupněna jedna z nejvzácnějších a nejdražších českých movitých památek, relikviář svatého Maura. Voda je rozvedena po celém objektu, hasit jej by tak bylo možné velmi rychle. Nejcennější památkové objekty jsou napojeny na elektronickou požární signalizaci a připojeny na pulty centralizované ochrany hasičů.

ČTK