Daňoví odborníci vítají u novely daňového řádu, kterou v úterý představilo ministerstvo financí, především změnu ohledně nadměrných odpočtů u DPH a snížení úroků z prodlení. Naopak za problematické považují nově možnost zahájit daňovou kontrolu korespondenčně nebo zrušení pětidenní lhůty na podání daňového přiznání bez sankce.

Novela, kterou ministerstvo financí poslalo k připomínkám, umožní částečné vracení nadměrných odpočtů DPH v podobě záloh, zjednoduší kontrolní postupy, sníží daňové pokuty a úroky a podpoří elektronickou komunikaci s finančním úřadem. Norma dále počítá se zřízením portálu, přes který by bylo možné vyřizovat online daňové záležitosti s finančním úřadem.

MF také navrhuje, aby si fyzické osoby mohly změnit daňové identifikační číslo (DIČ) tak, aby místo rodného čísla obsahovalo náhodná čísla přidělená finančním úřadem. Dále navrhuje úřad využít při vymáhání zajišťovacích příkazů nejen exekuci, která může fungování firmy ohrozit, ale i prohlášení o majetku nebo zástavní právo. V případě prohlášení o majetku totiž pode materiálu nedojde k ochromení činnosti firmy proto, že by neměla přístup ke svým penězům.

Bezesporu nejzásadnější změnu přináší nový institut zálohy na daňový odpočet, která reflektuje nedávný nález Ústavního soudu ČR, týkající se vracení nesporné části daňového odpočtu. Navrhovaná úprava by měla zamezit situaci, kdy správce daně zadržuje daňovému subjektu nadměrný odpočet v celé výši, přestože má pochybnosti pouze o jeho části,“ upozornil Jiří Žežulka z poradenské společnosti Apogeo. Další vítanou změnou je podle něj snížení úroků z prodlení o šest procentních bodů na shodnou výši s občanským zákoníkem.

Negativně pak Žežulka vnímá odstranění pětidenní lhůty pro pozdní podání daňového přiznání, aniž by se poplatník vystavil riziku sankce za pozdní podání.

Novela daňového řádu přináší některé pozitivní změny pro daňové subjekty, jako je například zlepšení funkcionalit daňové informační schránky či poměrně velké snížení úroku z prodlení. Na druhou stranu novela obsahuje i některá zhoršení pro daňové subjekty, a to například zrušení liberační lhůty pro některá podání daňového přiznání a úhradu daní, kdy je z pohledu ukládání finančního postihu podle současné právní úpravy tolerováno několikadenní zpoždění,“ uvedla i daňová poradkyně Deloitte Legal Alena Wágner Dugová. Pozitivně hodnotí i možnost změnit DIČ u podnikajících fyzických osob.

Podobně hodnotí návrh i Gabriela Ivanco z poradenské společnosti Mazars. Zároveň se ale obává, zda bude mít stát dost peněz na to, aby vedle snížení z úroků z prodlení také navýšil o dva procentní body úrok vyplácený finančním úřadem poplatníkovi jako kompenzace za dlouhotrvající zadržení nadměrného odpočtu. „Pokud se podaří návrh alespoň částečně prosadit a poté zavést do praxe a získat na něj dostatek financí, což nebude zcela jistě jednoduchý proces, blýská se daňovým poplatníkům na lepší časy,“ dodala.

ČTK